Leo Gerdén

Leo Gerdén är född 2002 och bor i Stockholm. Han är ordförande i Sveriges Elevråd.