Söndag 13 Jun
Stockholm

Tre positiva sidoeffekter av coronapandemin

Tre positiva sidoeffekter av pandemin.
Tre positiva sidoeffekter av pandemin. Foto: Bildkälla: Pexels.

Coronapandemin har varit förödande för människor världen över. Men trots det har vårt förändrade sätt att leva gett några positiva effekter.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Vi kan alla enas om att coronapandemin har gett fruktansvärda effekter för världen och individer i samhället. Men tack vare vårt förändrade levnadssätt har forskare kunnat se vissa positiva följder. 

Snabbare medicinutveckling

Det akuta behovet av vaccin har lett till en snabbare läkemedelsutveckling. 

– Vi kommer få se en snabbare och mer effektiv metod att ta fram medicin mot en rad olika sjukdomar, säger Ali Mirazimi, professor i klinisk virologi vid Karolinska Institutet, till SVT. 

Han berättar även att tekniken som använts för att framställa coronavaccin även kan användas för behandling av andra sjukdomar. 

– Man har redan börjat använda metoden i cancerbehandling men också för andra vaccin, till exempel mot den årliga säsongsinfluensan och malaria, säger Mirazimi. 

Bildkälla: Johan Nilsson/TT.

Renare luft - bättre för vår hälsa

Pandemin har lett till att flera städer behövt stänga ner. Det har i sin tur resulterat i mindre vägtrafik och mindre utsläpp av luftföroreningar. 

Italien är ett av de länder som drabbades hårt i början av pandemin, men där har kvävedioxidutsläppen också minskat. Närmare bestämt minskade utsläppen med hela 50 procent mellan mars och april 2020.

– Luftkvaliteten är ju en av de stora globala hälsofrågorna. De nedstängningar vi har haft under året är ungefär av den omfattningen som behövs för att skapa en acceptabel luftkvalitet i många storstäder, säger Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Uppsala universitet, till SVT.

Rutgersson hoppas att man lär sig av 2020 och fortsätter arbeta för lägre koldioxidutsläpp. 

Bildkälla: Pexels.

Flexibla arbetstider

En av de saker vi behövt vänja oss vid under pandemins gång är att arbeta hemifrån. 

Sofie Bjärntoft, doktorand inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, menar att detta kan innebära att det blir enklare att kombinera jobb med privatliv för många. Samt att det ger en större frihet när det kommer till arbetstider. 

– Man kan styra mer över sin arbetsdag, till exempel jobba lite kortare på dagen och sedan ta igen det på kvällen, säger hon till SVT

Hon understryker samtidigt att man bör vara noga med att inte jobba för mycket, och dra tydliga gränser för sig själv mellan ledig tid och arbetstid. 

Bildkälla: Pexels.
Kommentera
Kopiera länk
Dela