Måndag 23 Maj
Stockholm

Experten: Så pratar du med en vaccinmotståndare

Experten Andreas Önnerfors berättar hur du bäst pratar med en vaccinmotståndare om vaccinet.
Experten Andreas Önnerfors berättar hur du bäst pratar med en vaccinmotståndare om vaccinet. Foto: Unsplash, Wiki Commons

Det finns ämnen som många helst skippar runt matbordet på släktträffarna, såsom politik. Ett känsligt ämne i samhället i dag är frågan om vaccinet. Experten Andreas Önnerfors lär dig hur du ska hantera och diskutera med vaccinmotståndare.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Ända sedan coronapandemin lamslagit vårt samhälle och tvingat oss att se över våra rutiner och prioriteringar, så har en viktig fråga dessutom splittrat landet i två läger – de som är för vaccin och de som är emot vaccin.

De som ställer sig skeptiska och kritiska till vaccinet hämtar inte sällan sina argument från diverse konspirationsteorier. Det kan handla om att vaccinet orsakar infertilitet, eller att 5G-nätet är den riktiga boven bakom pandemin.

Så pratar du med vaccinmotståndare

Nyheter24 tog kontakt med Andreas Önnerfors, gästprofessor vid University of California, Berkeley, och författaren bakom den nyutgivna boken "Conspiracy Theories and the Nordic Countries", och frågade hur man pratar med sina anti-vaxxar-vänner eller släktingar.

Enligt Önnerfors är det viktigt att främst ta reda på av vilken anledning personen väljer att inte vaccinera sig. Han menar att det oftast handlar om tre olika motiv.

– Den första är förstås allt som har med kroppen att göra. Det kan vara argument om att de inte vill att deras kropp ska penetreras med något de inte vet vad det är. Det har gått genom vaccinationskritiken sedan vaccin kom för 200 år sedan, att man föreställer sig att vaccinet innehåller någonting farligt.

Vaccinmotstånd kan bero på tidigare vårdtrauman

Den andra anledningen är den om människor som verkligen har fått biverkningar. Som exempel nämner han narkolepsi, där en av 10 000 svenskar drabbades av på grund av Pandemrixvaccinet mot svininfluensan.

– Den tredje är den, att om man verkligen av några anledningar då inte litar på nyheter eller experter så beror det exempelvis på tidigare vårdtrauman eller att man ideologiskt avvisar vetenskap. Man kan vara väldigt religiös eller så handlar det om en annan variant som är ganska populär i Sverige, att naturen kommer att reda ut det här, säger Önnerfors till Nyheter24.

Så inleder du samtalet med en vaccinmotståndare

Men hur inleder man ett samtal om man skulle vilja prata med någon när eller kär om deras vaccinmotstånd?

Enligt Önnerfors finns det flera sätt att gå tillväga.

– Vi måste förstå folks vaccinmotstånd på tre nivåer. Den ena är kognitiv, kan folk förstå vad ett vaccin är? Där kan man komma med medicinsk information, sakkunskap och fakta.

Nästa nivå menar Önnerfors har med psykologi att göra. Det kan bero på att människor inte litar på vaccinet, såsom tidigare nämnt vårdtrauma och att man på så sätt inte litar på vården och experterna.

– Då handlar bemötandet inte bara om att ge fakta, utan också om att ge människor en psykologisk trygghet och förtroende. Det är förstås mycket, mycket svårare.

Tredje nivån extremt svår

Vad som dock är mest komplicerat att argumentera kring handlar om personens världsåskådning och världsbild, menar Önnerfors. En person kan vara religiöst övertygad om att det är fel att mixtra med kroppen eller tro att det är naturen som ger oss styrka och motståndskraft.

– Då är den personen väldigt svår att komma åt. Så vad jag vill ha sagt med det här är att vi först måste fundera över var i dessa tre nivåer personen befinner sig. Handlar det om att personen gjort sin egen research på nätet och om vi bara låter den förstå hur ett vaccin fungerar, så kanske de kommer över sina rädslor, eller handlar det om det psykologiska? Då handlar det om att bemöta de på ett djupare plan. Den tredje nivån är extremt svår.

"Måste ta vaccinmotståndare på allvar"

Önnerfors tipsar vidare om att det finns guider att följa för den som bestämt sig för att ta snacket med en vaccinmotståndare, och menar att denna tro är något som måste tas på allvar. 

– Det är ingenting vi ska göra oss lustiga över. Vi måste ta de här vaccinmotståndarna och deras argument på allvar och förstå vad som ligger bakom.

"Dra tydliga gränser"

Han tydliggör dock att det också finns en gräns att sätta, att vara noggrann med att säga "stopp, nu räcker det" och därav gå skilda vägar, åtminstone i den frågan.

– Ett öppet bemötande, fastställa på vilken nivå personen befinner sig, om det är kognitivt, psykologiskt eller världsåskådningsmässigt, och sen dra klara gränser, avslutar Önnerfors till Nyheter24.

Kommentera
Kopiera länk
Dela