Torsdag 11 Aug
Stockholm

Storböter för Nordnet efter "nakenblankning"

Nordnets kontor på Kungsholmen. Arkivbild.
Nordnets kontor på Kungsholmen. Arkivbild. Foto: TT

Nordnet åker på en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor efter omfattande så kallad nakenblankning bland nätmäklarens kunder.Alldeles för högt, tycker banken.Men Finansinspektionen ser allvarligt på de här överträdelserna, säger Susanna Grufman, biträdande generaldirektör på myndigheten.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Fakta: Nakenblankning är förbjudet

Blankning av aktier är tillåtet. Det brukar även kallas att en investerare intar en kort position – i motsats till en lång position där man behåller eller köper en aktie.

Blankning innebär att en investerare säljer en aktie som den inte äger med förhoppningen om att kursen ska falla. Tanken är då att man köper aktien till ett billigare pris senare och då kan leverera aktien när det är dags för att avveckla dagens affärer.

Om aktien stiger under handelsdagen innebär det en förlust för den som har blankat aktien, men om kursen faller blir det vinst.

Blankningsaffären förutsätter dock att det går att säkerställa att man kan leverera aktien senare. Det kan arrangeras genom lån av aktier, någon typ av bankgaranti eller genom att ingå olika typer av avtal för att säkra tillgången till aktien.

Om man inte har säkrat upp att det finns aktier att tillgå på något sätt kallas det för “nakenblankning”. Nakenblankning är förbjudet.

Enligt EU:s blankningsförordning ska korta nettopositioner rapporteras till Finansinspektionen om positionen utgör 0,1 procent av utestående aktier i det bolag som blankas. Anmälan ska ha inkommit till FI senast klockan 15.30 dagen den dag då positionen intogs.

FI ska i sin tur publicera betydande blankningsaffärer i det så kallade Blankningsregistret.

Finansinspektionen (FI) inledde undersökningen av Nordnet sedan det förekommit omfattande så kallad "nakenblankning" bland nätmäklarens kunder i samband med stök kring prissättning av aktien i Moment Group den 19 februari i fjol.

— Sedan har det framkommit att de här bristerna har funnits under ett antal år innan incidenten ägde rum, säger Grufman.

— Det är extra anmärkningsvärt att bankens ledning fick kännedom om det här redan hösten 2018, men då tog ett medvetet val att fortsätta tillhandahålla tjänsten och inte vidtog nödvändiga åtgärder, tillägger hon.

Överväger att överklaga

Nordnets vd Lars-Åke Norling tycker att sanktionsavgiften på 100 miljoner kronor är alldeles för hög.

— Den står inte i paritet med den händelse som inträffat. Därför överväger vi att överklaga, säger han.

Nordnet har sedan Moment Group-incidenten samarbetat med FI och vidtagit åtgärder. De stängde under en period ned verktyget för blankning – som erbjuds till de allra mest aktiva kunderna med mycket kapital – och hävdar nu att det nya systemet följer regelverket.

— Det är här kommer vi självklart följa upp i vår löpande tillsyn framöver, säger Grufman.

Enligt Grufman påverkas sanktionsbeloppets storlek av ett antal faktorer. Bland annat pekar FI på bristande interna riktlinjer och rutiner, brister vad gäller riskhantering och brister i omsorgsplikten gentemot kunder.

— Det är en sammanvägd bedömning av de här bristerna, där vi också tar hänsyn till hur lång tid bristerna har pågått. Vi tittar också på bolagets finansiella ställning, säger hon.

Lars-Åke Norling på Nordnet poängterar att nätmäklaren själv rapporterade bristerna i sitt system till FI efter kalabaliken kring felprissättning och handelsstopp av Moment Group-aktien i februari 2021.

— Det var en speciell dag för den aktien, med handelsstopp. Det ledde till den här situationen. Vi såg brister i våra system och rapporterade själva till Finansinspektionen, säger Lars-Åke Norling.

"Jag är ytterst ansvarig"

Ingen kund har kommit till skada, förklarar han.

Detta argument underkänner Grufman:

— Det är ganska snävt att säga att det inte skapat problem för ens egna kunder. Vi tycker att det skapat problem för värdepappersmarknaden i stort och skadat förtroendet för värdepappersmarknaden.

Norling konstaterar samtidigt att det som hänt inte är positivt för banken, men hoppas att händelsen inte ska påverka kundernas förtroende. Nordnet-aktien backade 2,1 procent i onsdagens handel på Stockholmsbörsen och har därmed tappat 13 procent av sitt börsvärde sedan årsskiftet.

TT: Hur ser du på ditt eget ansvar för detta som vd, kan du fortsätta som vd?

— Bristerna som uppdagades 2021 uppstod 2018 och i början av 2019, före min tid. Men det är klart att jag är ytterst ansvarig nu som vd för Nordnet.

TT
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.