Lärarförbund vill ha skolakut

- 14/10/2008, 09:36 -

En skolakut ska garantera kvaliteten i skolan under lågkonjunkturen.

En skolakut för att garantera kvaliteten i skolan under den stundande lågkonjunkturen. Det vill Lärarnas Riksförbund att staten inför.

Förbundet oroar sig för att kommunerna inte ska klara av att erbjuda en skola med hög kvalitet när budgetarna krymper och hänvisar till vad som hände med skolan under den förra krisen på 1990-talet. Enligt Lärarnas Riksförbund ledde denna kris till kraftiga nedskärningar, lägre kvalitet och sjunkande resultat för eleverna.

"Detta får inte hända igen. Staten måste välja väg och garantera långsiktigheten för den nationella skolan. Trots kris på de finansiella marknaderna och i det ekonomiska systemet behöver eleverna sin skolgång", säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, i ett pressmeddelande.

För att klara den vikande konjunkturen vill förbundet se ökat statligt ansvar med riktade sektorsbidrag och öronmärkta pengar till grundskolan och gymnasiet.

Skrivet av: