Onsdag 23 Jun
Stockholm

Fusk bakom fosterövervakning

Stan-metoden kan vila på forskningsfusk.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Stan-metoden, en relativt ny och i Sverige välanvänd metod för att övervaka barnet under förlossningen, kan vila på forskningsfusk.

En oberoende utredning som har gjorts vid Lunds universitet slår fast att data i en stor studie manipulerades innan de publicerades och att detta kan ha skett avsiktligt. Avvikelserna jämfört med grunduppgifterna är genomgående till Stan-metodens fördel, konstaterar utredaren professor Kari Teramo.

"Utredningen visar att vi inte kan avskriva att oredlighet har förekommit i forskningsstudien, men det finns fortfarande vissa oklarheter. Jag har därför beslutat att vi kommer att lämna ärendet vidare för fortsatt prövning utanför Lunds universitet", skriver rektor Göran Bexell i ett pressmeddelande.

Vart ärendet ska lämnas är inte klart, eftersom Sverige saknar instans som utreder och prövar misstänkt forskningsfusk, men Bexell hoppas att få klarhet om turerna den vidare ärendehanteringen "inom en vecka".

Stan är en digital övervakningsmetod, som användes vid minst hälften av landets förlossningskliniker i fjol. Den används tillsammans med traditionell CTG-övervakning för att upptäcka hotande syrebrist hos barnet. Utrustningen kopplas till barnet via en skalp-elektrod och analyserar den så kallade ST-kurvan som barnets hjärtslag ger.

Metoden började användas för några år sedan för att ge säkrare besked om barnets status. CTG ger ofta falsklarm, vilket kan leda till onödiga ingrepp.

I fjol anmälde docent Ulf Hanson, förlossningsläkare och chef för kvinno- och barndivisionen vid Akademinska universitetssjukhuset i Uppsala, den forskning som ligger till grund för att Stan-metoden godkändes. Han hade jämfört uppgifter från en databas med originaluppgifter från förlossningar, och han fann att alla barn med tecken på syrebrist inte var korrekt redovisade. Uppgifterna i databasen låg till grund för en stor forskningsartikel som publicerades i medicintidskriften The Lancet 2001 - en artikel som starkt bidrog till startskottet för Stan-metodens införande - där forskarna fick andra resultat än de som Hanson kom fram till.

Övervakningen med Stan drog på sig tolv lex Maria-anmälningar innan en grupp i Socialstyrelsens vetenskapliga råd beslöt att granska studien från 2001 noggrannare. Minst tre barn har dött sedan metoden infördes, och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har slagit fast att metoden är ofullständigt utvärderad och att rutinerna kring handhavandet är oklara.

"Det är ett komplicerat fall, med många aktörer, omfattande material och där ord står mot ord. Utredningen har på grund detta har tagit lång tid. Jag är medveten om att en vidare utredning innebär att ännu mer tid kommer att gå, men det är viktigt att allt undersöks noga", skriver Bexell i pressmeddelandet

Medicinska fakultetens dekan Bo Ahrén välkomnar också en vidare utredning:

"En medicinsk diskussion kring Stan-tekniken har pågått i flera år. Det är därför viktigt att vi får klarhet i om det har förekommit oredlighet i studien. Det har stor betydelse för alla inblandade, inte minst för forskargruppen som inte instämmer i utredningens slutsatser", skriver Ahrén.

TT//Anas González Cruz

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela