Unga hbt-personer får stryk hemma

- 26/07/2010, 19:03 -
Våld mot hbt-personer är inte ovanligt.

Våld mot hbt-personer är inte ovanligt.

Claudio Bresciani / SCANPIX

Var femte ung hbt-person utsätts för våld i hemmet.

20 procent av homosexuella, bisexuella och transpersoner har någon gång utsatts för våld i hemmet.

– Det finns en föreställning om att familjen ska vara den tryggaste platsen på jorden, och att det är bland sina nära och kära som man är trygg och känner trygghet, säger Nils-Olov ZethrinUngdomsstyrelsen till Sveriges Radio.

Våldet mot hbt-personer kan handla om att föräldrar eller en annan nära släkting inte accepterar deras sexuella läggning.

– I den biologiska familj man växer upp i så kan det reproduceras olika typer av normer som tar sig uttryck i till och med våld mot de här unga, säger Olov Zethrin på Ungdomsstyrelsen till Sveriges Radio.