Lördag 16 Okt
Stockholm

HD sänker skadestånd

Högsta domstolen sänker skadeståndet till fyra män som diskriminerats.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Högsta domstolen sänker skadeståndet till fyra män som diskriminerats av en krog i Malmö.

Männen med "utländskt" utseende nekades att komma in på nattklubben Escape i Malmö, samtidigt som deras "svenska" vänner blev insläppta. Männen, som var juridikstuderande, filmade händelseförloppet och stämde sedan Escape med stöd av ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO).

I hovrätten dömdes Escape att betala skadestånd med 15 000 kronor var till männen. HD sänker nu summan till 5 000 kronor vardera. HD ändrar också hovrättens beslut när det gäller rättegångskostnaderna och befriar krogen från att betala DO:s kostnader. Varje part ska betala sin egen rättegångskostnad, enligt beslutet.

Två av HD:s justitieråd har anmält skiljaktig mening när det gäller skadestånden. De anser att HD skulle ha fastställt summan 15 000 kronor till var och en i ersättning.

TT//Anas González Cruz

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela