Vargstammen växer till sig

- 16/03/2009, 20:33 -

Den skandinaviska vargstammen fortsätter växa. Färska siffror visar att det fötts minst 25 nya vargkullar under 2008, varav 22 i Sverige. Det bekräftar åter att riksdagens etappmål om 20 årliga valpkullar är uppnått.

Utöver de 22 säkra föryngringarna talar mycket för att ytterligare en, möjligen två, valpkullar kan ha fötts, enligt de preliminära resultaten av Skandinaviska vargprojektets inventering under den gångna hösten och vintern.

Den visar att det nu finns 24-25 vargflockar och 9-12 revirmarkerande par i Sverige, tillsammans 33-37 flockar och par. Förra vintern var antalet skandinaviska vargpar rekordstort, sammanlagt 42 stycken, vilket resulterade i 25-27 valpkullar under 2008. Men det kommer enligt vargforskarna inte att upprepas i vår.

Prognosen för 2009 är 20-26 föryngringar i Skandinavien varav 18-23 i Sverige, säger viltforskaren Håkan Sand vid Grimsö forskningsstation.

Den svensk-norska vargstammen bygger på fyra individer som vandrat in från öster, de första 1983 och den senaste, den så kallade Pessinkivargen, förra året. Stammen beräknas i dag uppgå till runt 230-240 vargar.

Skrivet av: