Bild på främmande farkost i Stockholms skärgård

- 19/10/2014, 19:26
Till mitten och vänster: en misstänkt farkost som är på ytan och sjunker ner igen.
1 av 2

Till mitten och vänster: en misstänkt farkost som är på ytan och sjunker ner igen.

Försvarsmakten

2 av 2

Det svenska försvaret har under helgen letat efter den ryska ubåts som förmodas sjunkit. Nu kommer en bild fram, tagen av en privatperson, på en farkost som inte är svensk.

Den militära insatsen har i dag varit betydligt mer intensiv än tidigare. Nu visar det svenska försvaret upp varför: en farkost som inte är svensk har siktats i skärgården. Fartyget ska enligt en privatperson legat på ytan och sedan dykt ner, uppger försvaret. 

– Det här en främmande farkost, den tillhör inte oss. Vi väntar och ser vem den tillhör men vi vill inte spekulera vilken nation den tillhör, säger Konteramiral Anders Grenstad, ställföreträdande chef för Försvarsmaktens insatsledning under en presskonferens. 

Observationer har gjorts på tre olika platser

– Vi bedömer alla dessa observationer som mycket trovärdiga tillsammans med den bild som tagits av en privatperson under söndag förmiddag säger Grenstad och fortsätter: 

– Det är troligt att det pågår främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård. Bedömingen baseras på flera iakttagelser under åren.