Lördag 26 Nov
Stockholm

Stridsbåtsolycka tas inte upp av HD

Stridsbåtsolyckan vid Sollenkroka i Stockholms skärgård 2004 är juridiskt utagerad. Högsta domstolen tar inte upp fallet. Beslutet innebär att en värnpliktig båtförare ensam hålls ansvarig för de två dödsfallen. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Stridsbåtsolyckan vid Sollenkroka i Stockholms skärgård 2004 är juridiskt utagerad. Högsta domstolen tar inte upp fallet.

Beslutet innebär att en värnpliktig båtförare ensam hålls ansvarig för de två soldater som dödades i olyckan. Båtföraren dömdes såväl i tingsrätt som hovrätt till dagsböter för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik.

Regementschefen slipper samtidigt efterräkningar, efter att ha frikänts från misstänkt arbetsmiljöbrott såväl i tingsrätten som i Svea hovrätt.

Såväl de anhöriga till de omkomna som åklagaren överklagade tingsrättens dom. Riksåklagaren valde dock att inte driva ärendet till Högsta domstolen, så prövningstillståndet som alltså nekades gällde att driva målet som civilmål.

"Såren efter en sådan här olycka läks aldrig, men det är bra att den juridiska processen nu kommit till en ände," kommenterar marininspektören, konteramiral Anders Grenstad, beslutet på Försvarsmaktens hemsida.

Fem stridsbåtar körde i kolonn på väg hem från en övning i juni 2004. När de passerade Sollenkroka slog den första båten av på farten. Båten där bakom körde då in i aktern där två 20-åriga värnpliktiga soldater stod på däck. De båda dödades vid kollisionen.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.