Måndag 27 Sep
Stockholm

RFSL vill avkriminalisera sexköp: "Stigmatiserar"

RFSL-vill-upphava-sexkppslagen
RFSL vill upphäva sexköpslagen. Foto: Shutterstock

För 20 år sedan infördes sexköpslagen i Sverige, vilket gjorde det förbjudet att köpa sex men inte att sälja. Men alla är inte lika förtjusta i bestämmelsen, däribland RFSL. Nu kommer organisationen med ett hård bud – gör det lagligt att köpa sex.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Sexköpslagen innebär att det är brottsligt att köpa sex men inte att sälja. Målet med bestämmelsen är att få färre personer att hamna i prostitution genom att minska efterfrågan.

Men alla ställer sig inte bakom lagen. Bland annat menar Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) att bestämmelsen är "problematisk" och behöver "nyanseras".

Därför kommer organisationen nu med ett hårt förslag: Avkriminalisera sexköp. 

Därför vill legalisera sexköp

På sin hemsida förtydligar RFSL bakgrunden till deras ställningstagande.

Framförallt trycker de på att den existerande lagen indirekt stigmatiserar personer som säljer sex, vilket organisationen vill bekämpa:

"Det är självklart för RFSL som organisation att stå upp för att alla som har sex mot ersättning ska ha tillgång till en trygg vardag och till sina mänskliga rättigheter", skriver RFSL på sin hemsida. 

Organisationen menar också att personer som hamnar i prostitution redan är särskilt utsatta:

"HBTQ-personer och migranter är överrepresenterade bland de som har sex mot ersättning i Sverige".

"Kan grunda sig på frivillighet" 

RFSL ställer sig också kritisk till synen på att den som säljer sex alltid far illa. 

Bland annat skriver organisationen att sexköp kan ske under frivilliga former. Under sådana omständigheter menar de även att det bör vara lagligt att köpa sex: 

"Samhället behöver inse att sex mot ersättning i vissa fall kan grunda sig på frivillighet i form av ett genomtänkt val, och i andra fall kan grunda sig på en utnyttjandesituation där den som säljer sex är skyddslös." 

Bildkälla: Shutterstock

Utveckla stödfunktioner

Istället för att förbjuda sexköp vill RFSL istället att samhället ska utveckla stödfunktioner för personer som säljer sex. 

Organisationen vill dock fortfarande att sexköp ska vara kriminaliserat i vissa sammanhang. Till exempel är det för ett förbud om personen som säljer sex är kraftigt alkohol- eller drogpåverkad.

Om sexköpslagen: 

Sexköpslagen är den informella beteckningen på den svenska lag som förbjuder köp av sexuella tjänster. Det är dock inte olagligt att sälja ha sex mot ersättning. 

Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1999. Sverige var då det enda landet i världen som hade förbud mot att köpa sex men inte mot att sälja sex. 

Källa: Regeringen

Läs även: 5 fördomar om sexköp som många tror på

Tycker du att det borde vara lagligt att köpa sex?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela