Östros: Borg har tappat greppet

- 15/04/2009, 10:31 -

"Regeringen försöker vilseleda när det gäller arbetsmarknadspolitiken."

– Regeringen försöker vilseleda när det gäller arbetsmarknadspolitiken, säger socialdemokraternas ekonomiske talesman Thomas Östros, och underkänner finansminister Borgs tal om 10 miljarder kronor till området i regeringens vårproposition.

– I själva verket är det de automatiska kostnadsökningar som kommer av att a-kassan ökar. En satsning på aktiva åtgärder finns, 400 platser i yrkesvux. Det är att kapitulera när det gäller kampen för jobben, säger Östros.

Själva vill socialdemokraterna se breda investeringspaket för ökat byggande, renoveringar och i välfärden, samt "återställd trygghet" i a-kassan, bland annat. På frågan hur detta ska finansieras säger Östros att partiet säger "nej till ofinansierade skattesänkningar för höginkomsttagare".

TT: Hur kommer det sig att förtroendet för regeringen trots detta tycks så högt, medan det verkar vara lågt för socialdemokraternas politik?

– De har satsat mycket på pr. Även denna gång låter det som att de satsar tio miljarder. Det är en förklaring till att de fått ett stöd inledningsvis, men jag tror att verkligheten kommer att avslöja dem ganska rejält, säger Östros till TT.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin anser att satsningar på att öka volymerna i arbetsmarknadspolitiken är riktiga.

– Det är helt oacceptabelt att människor går passivt arbetslösa bara. Så det är en riktig politik men jag ser en stor risk att man inte klarar kvaliteten med de här stora volymerna.

Hon efterlyser betydligt större satsningar på utbildning.

– Det är det som egentligen skulle varit det stora tycker jag. Nu är ju alla prognoser samstämmiga. Arbetslösheten kommer att öka och den kommer att öka kraftigt. Det kommer att hålla i sig långt in i 2011.

LO-ordföranden hade velat se stora satsningar på till exempel komvux, arbetsmarknadsutbildningar, grundvux, behörighet till gymnasiet och högskolan och yrkesvux.

Skrivet av: