Lördag 29 Jan
Stockholm

Moderaternas attack mot regeringen: ’’Underminerar nationella proven’’

1 av 3
Camilla Waltersson Grönvall (M) vill se att regeringen snabbare inför åtgärder som hindrar alla möjligheter till fusk.
2 av 3
Camilla Waltersson Grönvall (M) vill se att regeringen snabbare inför åtgärder som hindrar alla möjligheter till fusk. Foto: TT
Anna Ekström menar att det är viktigare att det blir ordentligt gjort.
3 av 3
Anna Ekström menar att det är viktigare att det blir ordentligt gjort. Foto: TT

Camilla Waltersson Grönwall (M) kallar regeringens hantering av nationella proven för ''oacceptabel, upprörande och rent av stötande''.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Den senaste tiden har flera avslöjanden om fusk på nationella prov kommit fram. Det handlar om elever som får tag på proven i förväg, lärare som lämnar elever ensamma i klassrum under testen och i höstas avslöjade SVT hur lärare pressats till att rätta prov till elevers fördel på begäran av rektorer.

Några som reagerar starkt på det här är Moderaterna.

– Det här är helt oacceptabelt. Det borde inte kunna ske när det gäller ett så viktigt prov som detta. Det underminerar hela betydelsen av det, säger Camilla Waltersson Grönwall, Moderaternas talesperson i utbildningsfrågor, till Nyheter24.

För ungefär ett år sen diskuterades processen kring de nationella proven. Då lämnade Moderaterna förslag på åtgärder de ville se. Det var digitaliserade prov samt central och extern rättning.

– Den svenska skolan ska vara helt befriad från fusk. Det ska råda nolltolerans mot det, ingen som helst anledning ska accepteras. Förslagen om att ha externa funktioner skulle hindra möjligheterna till fusk, säger Waltersson Grönwall.

Regeringen beslutade om att börja införa åtgärderna, vilket ska ske stegvis fram till år 2022. Det godtar Moderaterna inte, utan menar att det kan gå betydligt fortare än så.

Skolverket lämnade förslag om en nationell IT-strategi till regeringen i april 2016. Moderaterna framförde då att den tekniska kunskapen som finns skulle kunna göra införandet av åtgärderna möjligt inom två år.

– Och nu har det redan gått ett år. De har förslösat ett helt år, säger hon.

"Jag har inte för avsikt att genomföra några hafsverk"

Regeringen ser på frågan ur ett annat perspektiv. Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, berättar att regeringen ställt sig positiv till förslagen om digitalisering och ökade inslag av extern bedömning. Utredningen om hur det ska gå till håller på och det som pågår just nu är att de arbetar med att ta närmare ställning till de förslagen och andra förslag som utredaren lagt.

– Det måste bli ordning och reda i de politiska beslut som handlar om skolan och jag har inte för avsikt att genomföra några hafsverk, säger hon till Nyheter24 och fortsätter:

– Självklart vill jag att det ska vara på plats så fort som möjligt, samtidigt är det så att ett system som fungerar är bättre än ett som införs snabbt, men inte fungerar.

Dispyten rör främst tidsåtgången. Enligt Waltersson Grönwall ser Moderaterna frågan som en akut och prioriterad sådan, medan Ekström förklarar att det för regeringen är något som kommer ta tid.

– Proven ska mäta kunskap. Det är deras funktion och det här försvagar bilden av dem. Det är oacceptabelt, upprörande och rent av stötande, säger Camilla Waltersson Grönwall.

Håller du med Moderaterna?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela