Måndag 20 Sep
Stockholm

Tävlingsvillkor

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Datum: 23 oktober 2013
Tävlingen anordnas av: Nyheter24 AB
Vid frågor, kontakta oss på:tavling@nyheter24.se 

Åldersgräns,vem kan inte delta
Anställda på Nyheter24 samt deras närmastanhöriga familjemedlemmar kan inte delta.

Så tävlardu:
Tävlingen sker endast i det kommersiella materialet för AssassinsCreed som ligger hos Nyheter24 under perioden 24 oktober till och med 11november.
· Svara rätt på de tre frågorna
· Motivera varför du ska vinna priset
· Fyll i din mailadress och skicka in

Informationom vinnare
Vinnaren utses och meddelas senast den 25 november 2013. Vinnarensnamn kan komma att presenteras hos Nyheter24 (http://www.nyheter24.se)

Om Nyheter24 inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag påvinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren inom fjorton (14)dagar från det att tävlingen avgjorts, eller om vinnaren inte uppfyller kravenför att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagarenansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.

Priset
1:a priset: Assassins Creed IV Black Flag i önskat format samtproduktkit (värde: 600kr)
2:a och 3:e priset Assassins Creed IV BlacK Flag i önskat format.

Diskvalificering
Viförbehåller oss rätten att diskvalificera deltagare och/eller vinnare om dessainte följt lag, detta avtal och övriga tävlingsvillor, fuskat eller om detannars föreligger sakliga skäl för diskvalifikation.

Övrigt
Nyheter24ansvarar inte för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller omdeltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför Nyheter24s rimligakontroll, inbegripet utan begränsning: problem eller annan teknisk funktionsoduglighethos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni och/eller SMS-trafik,problem med postgång eller e-post vilket gör att deltagares bidrag inte kommerfram till Nyheter24, ofullständig eller felaktig information om deltagarens kontaktuppgiftereller annat, förändringar i lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg ochgenomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annanliknande händelse. Nyheter24 ansvarar inte för eventuella tryckfel ellerliknande i samband med tävlingen. Vidare ansvarar Nyheter24 inte för direkta,indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av din medverkan.

Godkända tävlingsvillkor
Genomatt delta i tävlingen samtycker du till att dina personliga uppgifter fåröverföras till tävlingsarrangören i syfte att användas i administrationen avden här tävlingen.
Genom att delta i tävlingen godkänner du även ovanstående regler och villkoroch våra beslut avseende tävlingen. Våra beslut avseende tävlingen kan inteöverklagas. 

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Senaste nytt

Intervju: Edward Kenway

Publicerades: 20 Okt 2013, 10:57

Man drog pistol under slagsmål

Publicerades: 20 Okt 2013, 13:49

iLamp3 har kommit till Karibien

Publicerades: 20 Okt 2013, 13:41

Vattenskadan som kan ruinera Kingston

Publicerades: 20 Okt 2013, 13:24

Tobagos pirater är Karibiens sämsta

Publicerades: 20 Okt 2013, 15:27

Fotoentusiasten Löjtnant Stuart avliden

Publicerades: 20 Okt 2013, 15:07