Hur bra är du på blekingska?

- 08/10/2015, 21:03

Tror du "Chippen" gillar sin bolsa?