Testa här: Känner du till vem som ligger bakom loggan?

- 22/03/2016, 21:00
Känner du igen loggorna och symbolerna?

Känner du igen loggorna och symbolerna?

Känner du igen märket och vet vilken logga som här till rätt företag, parti eller liknande?