135 miljoner till svensk idrott

- 15/01/2009, 15:13 -

Regeringen har sagt ja. Svensk elitidrottssatsning får 135 miljoner kronor.

Svensk idrott får 135 miljoner kronor till en elitsatsning. Pengarna kommer från Svenska spels exceptionellt stora vinst 2007.

Riksidrottförbundet, RF, hade ansökt till regeringen om att få ta del av Svenska spels stora vinst, och på torsdagen biföll regeringen RF:s ansökan.

Beslutet innebär att RF får använda medlen till en flerårig samlad förbundsövergripande och behovsprövad elitsatsning inom svensk idrott. Riksidrottsförbundet ska redovisa den närmare inriktningen av elitsatsningen i juni 2009.

– En samlad elitsatsning är mycket efterfrågad av våra medlemsförbund. Nu kommer svensk elitidrott att få helt andra förutsättningar att vässa sin konkurrenskraft internationellt. Fler unga talanger i landet får möjlighet till satsning och större chans att nå hela vägen fram till medaljer i olika idrotter, säger Karin Mattsson Weijber, ordförande i RF, till organisationens hemsida.

RF skriver på sin hemsida att man under hösten har intensifierat diskussionen om svensk idrotts behov av kraftsamling och en samlad elitsatsning, för att inte tappa mark i den internationella konkurrensen. En elitsatsning ska inkludera direkt stöd till de enskilda specialidrottsförbundens elit- och landslagsverksamhet, och resurser till områden där idrotten gemensamt kan resursoptimera i stället för att varje förbund bygger egen kapacitet. Den samlade centrala kompetensen inom Riksidrottsförbundet, Sveriges olympiska kommitté och Sveriges paralympiska kommitté ska tas tillvara och vidareutvecklas inom ramen för satsningen, uppger RF.

Svenska spels reklam – spela lagom

Skrivet av: