Stockholm

Berusning – Läs våra nyheter om berusningsmedel – Nyheter24

Berusning är ett fysiologiskt tillstånd som påverkar ditt beteende, psyket och omdömet. Berusning orsakas av droger och alkohol. 

Det går att mäta berusningsgraden på olika sätt genom olika former av tester. Det kan handla om att analysera blodet för att se om det finns någon koncentration av en viss substans, eller också kan man utföra ett blåstest då utandningsluften ger utslag om det gäller alkoholpåverkan. 

Det finns finns ingen lag i Sverige som reglerar hur mycket du får dricka. Samhället har därmed inga lagliga invändningar gällande berusning av alkohol. Det är snarare själva beteendet som och inte berusningen i sig själv som är väsentlig då det finns en lag om omhändertagande av berusade personer (LOB). Den lagen innebär att polisen har rätt till att omhänderta en person berusad på alkohol eller annat berusningsmedel ifall denna inte kan ta hand om sig själv eller på något sätt utgör en fara.

Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.