Mediamannen tar en time out

Mediamannen som är anställd av Aftonbladet och som anklagats för upprepade sexuella övergrepp tar nu en time out från tidningen.
Nästa steg – uppsägning.
Boy, bye!
Jag vill också rikta kritik till Robert Ashbergs uttalande i programmer som skärmdumpen är ifrån. Mediamannen friades inte, utredningen lades ner i brist på bevis. En jäkla skillnad.

91 kommentarer

Kommentarerna är omodererade så du står själv för vad du skriver så håll dig på mattan!

  Aftonbladet borde kanske lämpligen skaffa lite ryggrad och sluta gömma sig bakom ”pressetiska skäl” vilket de annars aldrig brytt sig om tidigare. Kommer bli otroligt intressant att göra en analys på medielandskapet och förtroende om tre månader. Tror detta är en stor vändning när samhället för första gången visar media att de kan sprida nyheter ordentligt och skapa debatt utan dem.

   Jag såg klippet tidigare och reagerade på Aschbergs ton, tycker att han förstärkte med ord som ”11 år sedan” och ”friades från alla anklagelser” osv. Kändes inte opartiskt och nästan obehagligt.

    Det är för att Aschberg också är en jävligt ofräsch typ. Knappast förvånande att han nertonar vad ett annat svin gjort.
    https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2010/03/02/han-sa-du-kan-fa-rycka-mig-i-kuken-/

  EXTERN UTREDNING OCH TIMEOUT.
  Under det senaste dygnet har fler uppgifter och nya anklagelser cirkulerat i sociala medier mot en av Aftonbladets medarbetare.
  Vi vet ännu inte vad som är sant eller falskt. Det måste utredas och för detta har Aftonbladet anlitat en extern och oberoende utredare, expert på sexualbrott.
  Medarbetaren har i samråd med företaget kommit fram till att ta en timeout tills vidare.
  Vår publisher Sofia Olsson Olsén svarar på fler frågor i texten nedan.

  https://www.facebook.com/aftonbladet/posts/1792729704070557

  Hej vad det svänger!

  Polisen utredde anklagelserna 2012. Förundersökningen lades ned. Orsak: polisen fann inte anledning att tro att ett brott hade begåtts.

  Rättsväsendet har således prövat fallet och kommit fram till att anklagelserna inte håller.
  Det är polisen som utreder, åklagarna som åtalar och domstolarna som dömer. Det är viktiga principer i en rättsstat.

  Från första uttalandet

  suckar högt

   Vad som är än mer anmärkningsvärt är vad de skriver i det första uttalandet. Det är en massa lögner!

   Det är inte sant att polisen inte fann anledning att tro att ett brott hade begåtts, snarare tvärt om. Ord stod mot ord och det fanns bevisning som stödde hennes version, bara inte tillräckligt mycket för att åklagaren skulle väcka åtal. Det fanns däremot ingen bevisning som stödde hans ord.

   Det är dessutom felaktigt att säga att rättsväsendet har prövat fallet. Ett fall prövas i domstol, inte av polisen eller en åklagare som tar beslut om att väcka åtal. Att en förundersökning läggs ner innebär INTE att saken är prövad.

   Usch, jag blir så förbannad på hur jävla pissdåligt de skött det här och hur de sprider rena lögner där de antyder att han är oskyldig och hon ljuger.

   Fånigt att en kvinna försöker spela klok genom att skriva: ”Det är polisen som utreder, åklagarna som åtalar och domstolarna som dömer. Det är viktiga principer i en rättsstat.” Det är nog det dummaste jag har läst i just det här fallet.

   Öhm… ja? Det vet vi redan, Sofia. Säger du så till de drabbade tjejerna också? Säger du samma sak när DU drabbas?

   Jag som jurist kan väl berätta för henne att:
   1) Polisen har oftast inte resurser eller tillräcklig material (exempelvis bevis eller vittnen) för att utreda såna här ärenden, de är lågprioriterade jämfört med exempelvis brott mot statens säkerhet eller mordfall. Att en förundersökning läggs ner betyder INTE att man är oskyldig.

   2) Åklagarna kommer inte och kan inte åtala i brist på material, se ovan.

   3) Domstolarna kommer inte ens på tal eftersom det aldrig väcks åtal, se ovan.

   Men Sofia, du menar på riktigt att du tror allt funkar enligt idealbilden av en rättsstat? Att alla de fall som anmäls blir fullständigt utreda? Sorry to break it for you, men det gör de inte.

    Fast, principen om oskyldig tills motsatsen bevisats är en av de viktigaste i en rättsstat. Vad tänker du är alternativet till den? Att det svenska rättssystemet inte har tillräckliga resurser för att utreda alla brott, eller att bevisläget är mycket svårt i många fall, betyder ju inte att vi kan behandla människor som skyldiga trots att de inte är dömda.

    Jag tycker att det här är en otroligt svår fråga. För – precis som ni andra tror jag ju på Cissi…

     Jag personligen tvekar inte för fem öre på vad Cissi skriver. Jag som arbetsperson (inte inom staffrätt dock) måste ifrågasätta det, då det, precis som du säger inte kan antas att en person är skyldig tills motsatsen bevisats.

     I det här fallet tycker jag att det är böde oprofessionellt och löjligt att AB började hela cirkusen med att neka allt genom att felaktigt påstå att rättsväsendet har prövat fallet. De fick det att låta som att FV utan tvekan var/är oskyldig, vilket inte stämmer, eftersom ärendet lades ner av polisen.

     Ps. Om någon undrar hur det kommer sig att jag är jurist och skriver på så dårlig svenska, då kan jag trösta er med att jag är jurist i Danmark och inte har svenska som modersmål – Hoppas ni/du förstår min poäng ändå! ?

      Jag håller med om en del av det du skriver, men undrar vad du menar med att sexualbrott är lågprioriterade utredningsmässigt? Att en våldtäkt har lägre prioritet än mord är väl högst rimligt, eller? Visst finns det för få resurser att utreda samtliga påstådda sexualbrott på ett i alla delar tillfredsställande sätt, men min erfarenhet (som domstolsjurist) är att det stora problemet ofta är att bevisläget är svårt. Ord står ofta mot ord och utan stödbevisning räcker det inte för en fällande dom och ofta inte heller för ett åtal.

       Polisen själva har uppmärksammat det du tar upp i en rapport: ”Utveckling av arbetsmetoderna vid
       utredning av våldtäkter” – Rikspolisstyrelsen

       Att sexualbrott är ett lågprioriterade utredningsmässigt visar sig bland annat genom att det står såhär

       ”Det förefaller som att
       polisiära utredare/förundersökningsledare ibland tenderar att göra en egen tidig
       bevisvärdering. En bevisvärdering där man kommer fram till att ärendet inte är
       utredningsbart. En för tidig bevisvärdering kan vara förödande och varje brott måste
       bedömas utifrån egna förutsättningar. Detta kan vara en delförklaring till att initiala
       åtgärder inte vidtas, att inte information och bevis samlas in för att utgöra underlag för
       beslut om fortsatt utredning eller nedläggning.”

       Enskilda poliser anser inte att det är värt att gå vidare med fallet, och så händer inget. Det är vidrigt. Och jag varken jurist eller polis, men tycker att kravet på uppsåt verka vara ett så mycket större problem än ord mot ord-delen med tanke på hur många som friats på grund av brist på uppsåt

        Det rapporten beskriver handlar ju snarast om bristande kompetens bland utredande poliser, vilket i sin tur fallet tillbaka på resurstilldelning. Bättre resurser leder till mer utbildning och lägre arbetsbelastning som förbättrar möjligheterna att göra korrekta bedömningar. Uppsåtsfrågan är svår och tar flera år som praktiserande jurist att fullt ut bemästra, så jag kan inte här helt bemöta det du skriver, men kortfattat är det så att frågan om den tilltalades uppsåt också är en bevisfråga. Åklagaren har bevisbördan för att styrka att den tilltalade hade uppsåt till gärningen och för att kunna göra det krävs det bevisning. I de fall då ord står mot ord kan åklagaren inte styrka sitt åtal, dvs. åklagaren kan inte bevisa att ett visst händelseförlopp har ägt rum och inte heller att den tilltalade har haft ett visst uppsåt. Kravet på bevisning kan vi omöjligt gå ifrån. Det är inte (och ska enligt min bestämda uppfattning inte heller vara) tillräckligt att målsäganden påstår något. Att det krävs något mer än bara målsägandens berättelse är så grundläggande i vårt rättssystem och i alla andra moderna rättsordningar. Det har att göra med att det inte går att fullt ut bedöma om en person ljuger eller inte. Hen kan verka oerhört trovärdig, men tillräckligt säker för att döma någon enbart på målsägandens berättelse kan ingen vara. Med en trovärdig målsägande krävs det dock ofta mindre stödbevisning.

         ”Det rapporten beskriver handlar ju snarast om bristande kompetens bland utredande poliser, vilket i sin tur fallet tillbaka på resurstilldelning.”

         Att göra en egen tidig bevisvärdering är att man lägger in personliga värderingar i det som anmäls, en bristande kompentens på att tro på kvinnor ja, men det är svårt att lära sig det på en kurs

         Från samma rapport

         Arbetsgruppen erfar att de polisiära förundersökningsledarna bland tar ”genvägar” efter
         att tidigt i utredningen ha gjort en egen bevisvärdering. Man underlåter till exempel att
         utföra vissa utredningsåtgärder, skicka ut kriminaltekniker, etc. Ett
         förundersökningsledarskap ska inte vara färgat av att gå bevisvärderingen i förväg
         genom att till exempel tänka att ”det leder ju ändå inte till någonting”.
         Initialt ska åtgärder utföras och information samlas in precis som i andra grova
         våldsbrott.

         Resultatet av tidig bevisvärdering kan bli att våldtäktsutredningar med känd misstänkt
         läggs ned trots att bevisläget är hyfsat och vissa, kompletterande åtgärder skulle kunna
         leda till att ärendet gick till åtal51

         En erfaren våldtäktsutredare/förundersökningsledare52 uttryckte sig ungefär så här:
         tillräcklig objektivitet, det vill säga att man bestämmer sig för att man tror eller inte tror
         på målsäganden kan i värsta fall leda till ”omvänd” utredning, där syftet blir att bevisa
         att målsäganden ljuger istället för att åtminstone försöka bevisa att han eller hon talar sanning.

         Det här leder till att poliser inte prioriterar sexualbrott för att dom själva fått för sig att det inte är en ide

         Ett till exempel på vad jag pratar om

         ”41 våldtäktsanmälningar i Lund gjordes förra året. Ingen har lett till åtal. – Jag vet att det ser illa ut men det är inget konstigt i detta, säger Stephan Söderholm.

         //

         Ett annat problem är att såväl anmälaren som den misstänkte ofta varit kraftigt berusade och har svårt att i efterhand redogöra för vad som hänt.
         – I några fall har kvinnan en pojkvän men har i berusat tillstånd gjort något med någon annan man. Sedan blir de byxis och gör en anmälan.
         Det finns också anmälningar som pressats fram av anhöriga men sedan har den utsatta inget intresse av att driva saken vidare och då faller hela utredningen.
         – Ofta står ord mot ord. Jag förstår att det måste kännas hemskt för kvinnan att inte bli trodd. Men det är också hemskt för en person att bli anklagad för något denne inte har gjort. Och ofta är mannen i ett underläge i den här typen av utredningar.
         I flera av anmälningarna har kvinnan någon form av handikapp.
         – Ta den 14-åriga flickan som gjort flera anmälningar. Hon är kontaktsökande och försätter sig i situationer där hon kan bli utnyttjad. Jag vill påstå att hon är en fara för sig själv.”

         ”– Vi nonchalerar inte någon anmälan. Men om vi ska driva en anmälan till åtal så måste vi tro att vi kan vinna målet. Annars ska vi inte göra det. Och titta på anmälningarna. Är du beredd att sätta någon i fängelse i två år på de grunderna?”

         https://www.sydsvenskan.se/2011-06-27/polisen-det-ar-inget-konstigt-i-detta

         Det är inte resurstilldelning som är problemet här. Och angående bevis, ord mot ord och uppsåt. Män frias med beskrivningar som dessa:

         ”Trots det våld som förekommit och de ord som uttalats kommer hovrätten därför till samma slutsats som tingsrätten; nämligen att NN inte uppsåtligen tvingat målsäganden till de sexuella handlingarna. Han kan därmed inte dömas för våldtäkt.”

         ”De samlag som ägt rum kan mycket väl ha skett mot hennes uttryckliga vilja men om det inte varit utnyttjande av ett hjälplöst tillstånd är det inte våldtäkt, säger domaren Sven Jönson.”

         Som jag sa, tycker att kravet på uppsåt verka vara ett så mycket större problem än ord mot ord-delen

     Problemet är ju att världen är så rutten så fler och fler människor börjar tänka ”alla är idioter tills de bevisat motsatsen”, inklusive jag själv.

   Förlåt om jag är dum nu, men vadå för utredning? Vad ska den leda till? Är den t.ex. avgörande för om han ska bli avskedad eller inte? Fredrik är ju ingen politiker så någon direkt ”skyldighet” att avskeda honom har de absolut inte, utan det handlar ju om att rädda tidningens anseende i så fall. Och vad gäller anseendet är det ju kört i botten för längesedan.
   Sen är det väl rätt solklart att utredningen inte kommer tillföra mer än vad som redan är känt? Eller vad menar Sofia?!?! Gah.

    Det är väl mest något som de gör för att det ska se bra ut. Vad är det en extern utredare ska komma fram till som polisen inte lyckades med? Kommer den här utredaren prata med alla berörda parter (antar att kvinnorna inte vill medverka dock, varför skulle de vilja det?) eller bara med FV? Den här ”utredningen” är bara en dimridå och ett sätt för AB att framstå som att de agerar i allt detta.

    Vi har starkt arbetsskydd i Sverige och det är något bra. De kan inte avskeda rakt av utan det måste motiveras pga anställningsskyddet du har vid en fast anställning. Alltså måste de göra en egen utredning för att se om de lagligen kan avskeda honom. Och vill de göra det så hittar de förmodligen något de kan avskeda honom för även om den officiella anledningen kanske inte blir de aktuella anklagelserna.

    Kanske kan de utreda om det stämmer att han frågade någon unge om hon ville knulla och avskeda honom isf?

  Tar en time-out? Gemensamt beslut? Men herregud. Mannen bör sparkas med omedelbar verkan.

   Tror det är helt arbetsgivarens beslut som han godkänt. Han är helt enkelt arbetsbefriad med lön i väntan på nästa steg. Givetvis kan man inte sparka en anställd hur som helst. Saker ska ha hänt på arbetsplatsen och då ska man ha en hel del konkreta bevis att gå på. Det som sker i hans privata liv är inte en grund för avsked. De kommer högst troligen köpa ut honom.

    Ja ett utköpserbjudande finns säkert redan men frågan är om han går med på det. Nya uppdragsgivare lär ju inte stå i kö direkt.

    Kanske en ny Birro på uppsegling här. Har så himla svårt att fantisera ihop det konkreta försvarstalet här dock.

    Sant! Hade glömt bort att man är mycket strängare i Sverige, i alla fall när det rör sig om fastanställda.

    I Danmark är man som ett av de enda länder i EU mycket lämpligare på området. Man kan i princip avskeda vem man vill, när man vill. För vissa kollektiva överenskomster eller några typer av anställninger gäller det dock ett anciennitetskrav, som innebär att man måste kunna begrunda avskedandet sakligt ifall personen varit anställt under en längre period.

     Det är ju åt helvete! Fy fan vad otrygg!! Heja Sverige!!!

    Det här är inte riktat mot dig men såg på morgonnyheterna att de också refererade till ’privatliv’. Har så himla svårt för att kalla våldtäkter (vilket är vad vi diskuterar här) för ’privatliv’.

  De hade aldrig satt honom på timeout jtan all kritik och mediadrev mot dem.

  Har hört från vänner som jobbat på AB att FV’s beteende pågått även under firmafester osv. Det har varit tydligt för chefer hur han hållit på och det har fått noll konsekvenser. Känns skrämmande att det krävs denna starka reaktion från allmänheten för att något ska hända.

  Tror de från början bara tänkte rida ut stormen under tystnad och sedan återgå till det normala.

  http://veckorevyn.com/okategoriserade/12-sanningar-om-fredrik-virtanen/ Hahahahaha ”googla oss själva” och ”tog bilder fastän jag sa nej” lite kul

   11. DET HÄR GÖR JAG OM 10 ÅR: Sitter med min bedårande tandhygienistfru och våra tre barn och googlar oss själva.

   Artikeln är från 2008. Av någon anledning tror jag att han inte kommer vara så sugen på det där nästa år…

  http://veckorevyn.com/okategoriserade/12-sanningar-om-fredrik-virtanen/ Hahahahaha ”googla oss själva” och ”tog bilder fastän jag sa nej” lite kul

  Så bedrövligt pinsamt, vilken karusell. Hans rykte är iaf förstört..
  …Jag har nog inte varit så här uppspelt sen Bellas tårtbitar genomskådades..

  Vi ska inte gå Flashback här inne hos Camilla men alltså – Aftonhoran…hur oseriöst.

  Vad är t.ex. skillnaden mellan Anders Borg och FV? Jo Anders Borg visade snoppen för några random brudar och gubbar på dyngfyllan. FV har drogat och våldtagit enligt de spänningskällor vi har i form av trovärdiga feminister som CW.

  Viss skillnad för mig i alla fall. Ingen av dom är dömda men en av dom är hårt uthängd och har fått avsäga sig sina uppdrag. Den andra tar en löjlig ”time out”. Va faaan. Sluta häng ut innan folk är dömda eller häng ut ALLA som ni tror ger klick.

   Jag förstod inte ett dugg av den röra som hon skrev om att de efter noga övervägningar har kommit fram till att de kommer att strida mot sina principer ifall de delar namnet. Vart var denna principen med Anders Borg? Det är otroligt motsägande.

    Anledningen: https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/pqRRG/pa-offentliga-personer-stalls-tuffare-krav

    Jag tycker ärligt talat att det är rätt att de inte publicerar hans namn. Aftonbladet är liksom hans arbetsgivare dessutom. Det som är surt är att det skulle ta två dygn innan de agerade.

  Stormen har varit massiv. Jag skrev själv till tidningen för bara några timmar sedan och frågade vad fan som pågick. Detta var oundvikligt.

  Hahaha hej då din äckliga jäkla skit till våldtäktsman.
  Oavsett hur AB vinklar, vrider och vänder för att det ska låta så bra som möjligt nu så hoppas jag han är körd hos dem.
  Hos oss andra är han definitivt det.

  Fy fan så förtjänt han gjort sig av allt som kommer nu.

   Ja vi hoppas verkligen att du har rätt. Jag har också hört en del skit om just honom genom åren men vet att hans fru är helt rasande OK så får inte ihop det.

   En fråga som dök upp hos mig nu är; Hur kan en man bevisa sin oskuld i ett sådant här drev? Jag menar nu om det bara är ett drev utan sanning? Självklart blir han inte dömd i domstol men medialt? Ponera nu att han (ja eller vem som helst annan person) blev utpekad…bland vänner, i sin stad, i Sverige eller globalt. Hur går man tillväga om allt är lögner? PR-byrå någon skicklig?

   My bad säkert.

    Tänker att en pr-byrå förmodligen är ett måste för den som på ett trovärdigt sätt behöver ta sig ur en drevsituation.

    När det gäller just FV borde enda sättet att på något vis behålla någon typ av trovärdighet vara att lägga sig platt och be samtliga om något som kan uppfattas som en uppriktig ursäkt.
    (Som givetvis är ihopsnickrad av en skicklig pr-byrå och inte behöver vara genuint menad från hans sida, utan mer bara som ett damage-control grepp.)

     Tror ingen PR byrå skulle ta i honom med tång. Alldeles för mycket på spel för den byrån.

  ????? Första steget klart!

  Camilla – du håller på att skapa ett helt nytt nyhetsformat här nu. Hoppas att du inser det. Nu kör vi en viss inriktning just idag meeen….oj vad stor du kan bli om du kan, vill och orkar bredda dig.

  Det finns ett väldigt stort tomrum mellan MSM och typ FB – tror att du kan vara en lösning.

  Din plattform på NG gör det ju dessutom möjligt. Kanske att du behöver en ”assistent” för att orka hänga med i alla flöden. Jag ser i alla fall ett väldigt starkt embryo här.

   Håller med, känns som att det kan bli något stort.

   Håller med Klickmonstret här. En sajt med kommenterande funktion av det här dignitetet som Bloggbevakning visat prov på de senaste dagarna slår ner på ett behov. Så känns det.
   Ta en funderare på förslaget, camcam!

  Det är en stor, stor, stor skillnad. Sättet han sa det…. Robert, om min cykel blir stulen och de lägger ner polisanmälan, betyder det att min cykel inte blev stulen då?

   Dagens klockrenaste jämförelse!

   Det kan betyda olika saker.exempvis att polisen. Inte kan bevisa att cykeln ens har existerat, än mindre huruvida gärningens vara eller icke vara inträffat.

   Haha! Tydligen inte, du har sannolikt vanföreställningar! Var god uppsök närmaste akutmottagning/psykakut för snabb insättning av behandling. Dina hallucinationer kommer lätta inom kort 😉

  https://www.metro.se/artikel/fredrik-virtanen-jag-%C3%A4r-ett-hoppl%C3%B6st-ligg-xr Stod det ”observera att artikeln är från 2012” på denna innan?

  BYE FELICIA ??

  Okej läste. Förutom att det borde stå att han tagit en paus på hennes begäran (Man hade ju hoppats iallafall..) samt att det här uttalandet borde ha kommit SAMMA dag Cissi la ut sitt så tycker jag att Sofia skrivit en bra text här. Hon lägger till och med in att de inte misstror tjejerna och startat en utredning. Tidningar samt arbetsgivare har regler att följa och hur mycket jag än tycker att han ska hängas ut så tycker jag INTE att Sofia ska behöva få någon skit över det vilket hon kunde fått om hon hängt ut honom. Det är han som gjort fel, han som ska lida

   Nja får mer känslan av att de gärna velat ha kvar honom, men att massa ”jobbiga” människor var för arga.

    Det får inte jag alls faktiskt. Jag får intrycket av att hon tar det seriöst. Inte med Cissi, det kunde hon startat en utredning om för länge sen, men de andra. Fast texten om Cissi kom några dagar försent, det känns inte seriöst. Fyfan att ha hennes jobb just nu, vem vet hur många som kommit till henne internt sista dagarna med egna berättelser 🙁

     Jag vet inte. Enligt Läckberg mfl verkade det ju inte varit någon hemlighet vad han sysslat med, att folk omkring visste. På en arbetsplats sprider minsta lilla sig som en löpeld. De valde kanske att se ”hans andra sidor” hur sjukt det än är.

  Haha, varför länkas jag till din låt på Spotify när jag klickar mig in på Aftonbladets länk i inlägget? Camcam, kör du lite smygreklam? ?

   Jag med ? Camcam?

   Sorry..

  #metoo
  Men det var nog inte de värsta sakerna jag varit med om. Hälsade på en vän som helgen innan varit med om en blackout på en efterfest. Gick på efterfest med de två män som hon helgen före varit på efterfest med. Hade med mig en kille som jag tyckte om. Glaset som ställdes framför mig bytte han diskret ut, flera gånger. Förstod inte varför först men de andra två killarna blev fullare och fullare och då började de prata, då förstod jag varför. De hade drogat min vän och utnyttjat henne i timmar. Jag räddades men det var med tunga steg jag gick hem i natten när jag visste att jag skulle berätta vad som hade hänt under hennes blackout.

  När vi pratdade på natten bestämde vi oss för att vi inte skulle vara tysta. Och våra röster hördes även om vi inte gjorde en polisanmälan som vi kanske borde ha gjort. Det gjorde dock att hon fick fullt stöd från omgivningen. Vad de hade gjort kom ut och förhoppningsvis räddade det någon annan tjej.

  Och nej, blev aldrig tillsammans med killen som jag gillade för han visste men sa aldrig ifrån. Inte ens en gång tacksam för att han räddade mig för den som är tyst är inte bättre än de som utför övergrepp.

  Hej Camcam!

  Vet inte om du lagt notis till det, men jag har främst kritiserat dig tidigare och bett dig att tänka om kring ditt sätt att kritisera, vad du publicerar och liknande.

  Nu vill jag istället tacka för en väldigt bra bevakning kring det som hänt kring #meToo och CW/FV. Du sköter det snyggt, du tar rätt beslut och dina inlägg är relevanta. En bra rapportering i ett så viktigt ämne. Heja dig, heja oss.

  Otippat… Helt otroligt hur uselt Aftonbladet skött detta. Kunde knappast hanterats sämre. Nolltollerans så länge det kommer upp till ytan ja, men annars var det ju inga större problem att sopa detta under mattan.

  Skönt att man alltid kan låta någon ta time out också. Nu kan han försvinna från rampljuset tills skandalen blåst över, och efter det kan man i lugn och ro komma till en uppgörelse. Kan inte tänka mig att vi ser hans byline igen.

  Måste vara en bottennotering för Aftonbladet. Och då är det ändå en tidning som ofta är nere i marianergraven och gräver.

  Har alltid tyckt att det varit något vidrigt med FVs aura (har träffat honom då och då i mediesammanhang). Det visar sig nu alltså stämma.

  Angående uppsägning så har jag för mig att om man slår någon på käften eller snor pengar eller liknande så kan det vara ett skäl för uppsägning. Så kanske om AB kan dokumentera svinerier som skett internt på personalfester och liknande kan de säga upp honom utan att behöva köpa ut honom.

   Våld och stöld=avsked. Säga upp någon kan du göra i princip på vilka grunder som helst, MEN då en kostnadsfråga!

  Argumentet att man ska låta rättsapparaten sköta detta faller lite på att den svenska rättsapparaten knappt kan lösa några fall och lägger ner nästan alla utredningar.

  Ett exempel: ett rederi jag jobbade för griper en person ombord för misshandel och levererar honom till polisen. Mannen kommer från ett annat EU-land men levereras med namn och adress.

  Åklagaren lägger prompt ner åtalet pga det är för svårt att lagföra personen för att han bor i ett annat land.

  Trots att de hade honom i häktet, det fanns vittnen, övervakningskameror, adress och offer. Allt de behövde göra var att antingen behålla honom i häkte eller ta flyget och plocka upp honom för några tusingar. Obra.

   Det där tror jag inte på. Du har fått några detaljer om bakfoten. Är personen anhållen så spelar det ju ingen roll vilken plats på jorden han kommer ifrån. Flyktfaran är till och med en särskild häktningsgrund.

  Två herrar i blåsväder nu då FV på aftonbladet och MT på Tv4.

  Äntligen är bollen i rullning! Jag hoppas verkligen att fler obehagliga gubbar dras fram i ljuset och att rättvisa skipas. Jag håller tummarna för att det verkligen händer saker nu. Det känns spontant som att i princip 75 % av nöjesbranschen kommer att ryka…

  Däremot hoppas jag verkligen inte på någon blodtörstig pöbel med högafflar och facklor som drar fram genom sociala medier utan att rättsväsendet kan göra rätt för sig för en gångs skull.

  Å andra sidan råkade mängder av kvinnor ut för detta under häxprocesserna, så det är kanske inte mer än rätt att männen får smaka på samma medicin…

  Ni håller väl koll på @HenrikBastin twitter? En numer Los Angeles-baserad producent som sitter inne på en del information. Bl a detta: ”Glöm nu inte att @TV4 & Meter Film betalade 250.000 kr till en praktikant som Martin Timell gav sig på sexuellt. Detta vet jag personligen.”

   Synd att han inte sagt något tidigare

    Eller hur?? Varför var inte den informationen värd någonting innan han kunde plocka lite pluspoäng i media? #enmanhjälpertill

     Kanske det beror på att han inte ville outa kvinnor helt opåkallat? Sluta med det där tramset om att ”enmanhjälpertill” det är fullkomligt kontraproduktvt för kvinnosaken. Alla måste med – och det känns väldigt omodernt att utesluta män från kvinnosaken.

      Att utesluta förtryckare ur en kamp är väl det enda vettiga man kan göra? Män måste inte alls med, kolla hur dom beter sig nu med sitt jävla #Ihave.

       Du har, tyvärr, helt fel. Att samarbeta men inte ursäkta är det som för kvinnosaken (och det mesta) framåt. Separatism gör det inte. Min erfarenhet av män är både #metoo och #ihave och allt däremellan. Jag gillar en hel del män, andra inte. Gissar det gäller många av oss kvinnor, hetero, bi, lesb, trans etc. Men, jag har sett dina kommentarer hos LD, så jag predikerar för döva öron. Tyvärr, igen.

        VARFÖR ska dom komma till talls nu? Anmäl er själva i tystnad och gråt ut hos andra män som har gjort samma sak, sluta fiska likes hos folk på nätet för att du varit en kvinnohatare men nu plötsligt kom på att oj, hon ville inte ha sex med mig men vi hade sex ändå. NEJ såna vill jag inte ha i min kamp.

     Han har ju svarat på det i samma tweet, vad han gjorde när det hände: ”Jag gjorde samma sak då som nu, talar om det. Nu verkar folk lyssna för att det finns en kontext som det kan landa i”.
     För övrigt verkar du dåligt insatt och verkar ge dig på Henrik B enbart av anledningen att han är man. Han har gott om Dra-åt-helvete- pengar och är inte det minsta beroende av den lilla medie-ankdammen i Stockholm för att ha jobb och verkar dessutom ha civilkurage. Han har stuckit ut näsan tidigare mot bl a (f d?) vännen Filip Hammar i samband med hans fula otrohetsaffär. En, hittills nästan den enda, man som vågar göra nånting och då blir han anklagad för att vilja plocka plus-poäng i media. Bu för dig.

      Han får frågan: Vet personligen? Å VAD GJORDE DU ÅT DET DÅ????

      Svaret: Jag gjorde samma sak då som jag gör nu, talar om det. Nu verkar folk lyssna för det finns en kontext som det kan landa i. Fler frågor?

      Jo, han säger att han redan pratat men ingen har lyssnat. Inte tog han det på twitter iallafall, eller på andra sociala medier med tanke på hur snabbt sådant sprids.

      Han har inte skrivit något om att han höll tyst då för att han inte ville outa kvinnan helt opåkallat. Inte heller nu har han sagt något (vad jag kan se) att han tar upp det efter godkännande från praktikanten. Kan inte heller se att han skrivit om när, hur och var han berättade om det här utan att folk lyssnat på honom.

      Eller det kanske han har berättat? Och det var det jag var oinsatt i, utbilda mig gärna i hur Bastin tidigare pratat om det. För jag kan inte hitta något om det. Som jag sa, synd att han inte sagt något tidigare. Det är ju där problemet är, alla vet men ingen gör något

  Ahmen vad i helvete…

  ”Det har varit två turbulenta dygn påAftonbladet. Med många tankar och frågor från mina medarbetare och väldigt många tankar och frågor från våra läsare. Och det är en svår situation att hantera för alla av oss, inte minst för vår anklagade medarbetare.”

  Inte minst för vår anklagade medarbetare? Ni har vetat om det här i många år! Inte bara att det handlade om det CW berättat om, men hans sviniga beteende överlag. Ni har medvetet tystat det. Sopat under mattan. Och först skiter du/ni totalt på CW när ni i ert första uttalande skriver bl.a. att anmälan lades ner för att polisen ansåg att inget brott hade begåtts och att han hade stått inför rättväsendet som ansåg att anklagelserna inte höll. Ren jävla bs. Sen efter att allt fler backar CW offentligt och fler anklagelser kommer fram (varav en t.o.m. med konkret bevis som inte går att neka) så skriver Sofia Olssson Olsén att det är en svår situation ”inte minst för anklagade medarbetare”. Ja, shit. Stackarn, han ville ju bara ligga lite med en 14-åring här, en 16-åring där, våldta och lite annat. Tro fan att detta har vart jobbigast för alla de han utsatt, som levt med detta i flera år. Som modigt vågade outa honom utan att veta hur fan det skulle gå (för allt som oftast är det ju tyvärr offret som får skit). Men sure… det är jobbigt för ”medarbetaren”. Bojkottar AB för resten av mitt liv.

  Länk: https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/dg57o/aftonbladet-har-nolltolerans-mot-sexuella-trakasserier-och-overgrepp

   Ursäkta svordomar, bara så himla himla trött och arg.

  Stora frågan nu känns som om hur mycket av detta kände kollegorna på blaskan egentligen till? Har de vetat och ändå struntat i det?

   Han har slagit kollegor och kallat dem för fitta och hora. Enbart tjejer vad jag känner till. Och då inför andra. Det här kommer inte som en chock för någon som jobbat på AB vad jag förstår. Men folk vågar inte säga offentligt vad de vet, branschen är liten och man vill inte råka illa ut

   Jag har känt till anklagelserna i flera år. Jobbar inte i branschen och bor i andra änden av landet. Antar att de på nära håll också haft kännedom?

  Att herr MT varit både rasistisk, sexistisk och homofobisk och även klämt en kvinna på rumpan några gånger gör mig både förbannad och chockad även FV på aftonbladet irrfärder och tidigare herr Borgs visa snoppenfest, man saknar ord, vilka grisar, små svin.

  Från och med nu bojkottas Äntligen hemma- så länge MT jobbar kvar!

  Den här är väldigt talande för hans kvinnosyn:
  http://wwwc.aftonbladet.se/kvinna/0006/21/fredrik.html
  Och hur har sådant dravel ens kunnat få publiceras?

  Funderat en del på var är männen som Mikael Persbrandt, Alex Schulmann, Sigge Eklund, Calle Schulmann, Filip Hammar, Fredrik Wikingsson, Henrik Schyffert och andra mediepersoners röster i det här? Stöttar de inte, vågar de inte, har de själva det här i sig?

   Intressant infallsvinkel. Ja vore ngt för camcam att störtdyka i vem som sagt/skrivit vad vs de som håller tyst. Tex varför är medieexperten Sandra Beijer knäpptyst?

    Hur kan du sätta Sandra Beijer på samma ”nivå” som namnen som nämndes ovan? Hon har inte i närheten av samma makt och inflytande som dem. Hon har en blogg och de senaste åren släppt två ungdomsböcker, går inte att jämföra med Schyfferts karriär som sträcker sig till när hon var tonåring, Persbrandts filmkarriär, Filip och Fredriks inflytande i TV osv. Lägg därtill att hon är kvinna och möjligtvis själv utsatts för en del sexism i sitt jobb.

     +1
     Beijer har kanske goda privata skäl att inte vilja uttala sig om det här (eller så har hon bara ingen lust och det är lika giltigt). Vi kan inte peka på enskilda offentliga personer och undra varför de är tysta.

     Gå o lägg dig under en sten. Skulle aldrig komma på tanken att sätta Sandra på samma nivå som Henrik Schyffert men har i övrigt ingen lust att utveckla det jag skrev för dig.

      Har inte bett dig att utveckla vad du skrev heller, för mig räcker det med vad jag sa. Helt orimligt att begära att Sandra Beijer i form av ”mediaexpert” (för att hon jobbat med reklam då eller?) ska uttala sig om detta på något sätt och hinta på att det ligger någon skuld på henne för att hon inte gör det. Ofräscht.

   Calle Schulman har ju gett sig på Virtanen på Twitter tidigare. Bror Duktig Schyffert, ja var är han? Kanske är de rädda för att väcka en björn som sover… d v s att det dyker upp någon/några som har något att säga om dem också. Bättre att ligga väldigt lågt… Och Soran? HAN borde verkligen yttra sig…

    Sorans ex har under flera år (på twitter) berättat om illa hon blev behandlad av honom, skulle vara väldigt spännande att se vad ett yttrande från honom skulle låta

   Fråga dem? Skicka till dem? Fult att spekulera. Tänk om någon själv blivit utsatt för övergrepp men helt enkelt känner att de inte vill berätta?

  Betnér också, Fredrik Lindström, Kristian Luuk också kanske?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.