Stockholm

Bostadsbrist

Bostadsbristen i Sverige är ett stort problem, 93% av befolkningen lever i en kommun med bostadsbrist. 


I Boverket årliga enkät står det att 243 av Sveriges 290 kommuner rapporterat att de har bostadsbrist 2018. Det är en liten minskning jämfört med förra året då bristen fanns i 255 kommuner. De kommuner som anser att de har balans är i stort sett mindre kommuner utanför storstadsområden, enda undantaget är Helsingborg.


Just nu finns det ungefär 213 000 unga vuxna som längtar efter att flytta hemifrån. Bristen resulterar i att unga inte kan flytta dit jobb eller studier finns vilket innebär att vuxenlivet skjuts upp. 


Den vanligaste bristen är på hyreslägenheter, men det behövs även fler villor och bostadsrätter. Ungdomar och nyanlända har särskilt svårt att komma in på bostadsmarknaden, även äldre som vill byta huset mot en mindre lägenhet har svårt när de söker. De har även ofta bara visstidsanställning och kan inte visa hyresvärden en fast inkomst de närmst halvåret.


Boverket noterade att bostadsbyggandet tog en kraftig inbromsning vid halvårsskiftet 2017. Kommunerna bedömer att den bostadsbristen kommer öka 2018-2019 till 84 000 respektive 90 000 nya bostäder, dock brukar siffrorna vara överskattade med cirka 28%


Byggpriserna är det största hindret för att kunna öka byggandet, de finns även en stor svårighet för byggare eller privatpersoner att få lån för bostaden. 


Antalet hemlösa har ökat enormt sedan 90-talet, det har gjort fyra undersökningar för att se hur mycket den stigit 1993 = 9 903 hemlösa, 1999 = 8 440 hemlösa, 2005 = 17 783 hemlösa och 2011 = 34 039 hemlösa. 


Källa: Svd.se


Husbygge
Snickare. Bildkälla: Fredrik Sandberg
Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.