HMS Networks genomför riktad nyemission på 1,4 miljarder - rabatten blev 1 procent

Industrikommunikationsbolaget HMS Networks har genomfört en riktad nyemission som tillför 1,4 miljarder kronor före transaktionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.Emissionen omfattar 3,5 miljoner aktier till teckningskursen 400 kronor per aktie, vilken har fastställts genom ett accelererat bookbuildling-förfarande.

Teckningskursen motsvarar en rabatt på cirka 1 procent jämfört med senaste stängningskursen på onsdagen.Tecknare i emissionen var ett stort antal institutionella investerare, däribland de befintliga aktieägarna Latour och AMF Fonder.Utspädningen är cirka 7 procent av antalet aktier och röster.HMS kommer att använda emissionslikviden för att återbetala brygglånefaciliteten på cirka 120 miljoner dollar som var en del av finansieringen av förvärvet av Red Lion Controls och för att säkerställa en effektiv kapitalstruktur.


/
/
/
/