Kromosom

Kromosomer är den del av cellen som bär arvsmassan. Människan har 46 kromosomer som delas in i par. En del av paret kommer från pappan och den andra delen från mamman. Av de är de första 22 kromosomparen lika hos personer med vagina och personer med penis. Könskromosomer är det sista paret kromosomer och det är här könsskillnader sitter, personer med vagina har vanligtvis två stycken X-kromosomer (XX) medans personer med penis har en X- och en Y- kromosom (XY).


 Det finns två sorters kromosomavvikelser, strukturell avvikelse och numerisk avvikelse. Den numeriska avvikelsen är den resulterar i att man får en extra eller saknar en kromosom och då beroende på fall kan ha Downs syndrom (vid en extra kromosom 21) eller Turners syndrom (När X- kromosom saknas hos personer med vagina).

30 Sep 2016, 11:32
Spoiler: Det är inget bra! Men många har nog missat hur dåligt det faktiskt är.
2 Mar 2016, 18:22
I ett Facebookinlägg söker Matilda och hennes sambo efter någon i samma situation som den 2-åriga sonen Gottfrid.
1