Lördag 20 Aug
Stockholm

EU – Läs alla våra nyheter om Europeiska unionen – Nyheter24

Europeiska unionen (EU) är en politisk organisation med 27 europeiska länder där huvudkontoret finns i Bryssel. 

Föregångaren till EU bildades i efterdyningarna av andra världskriget. Detta var Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) som bildades 1958 med en grundidé att europeiska länder lättare skulle kunna hålla sams om de var mer beroende av handel mellan varandra. 

Länderna som först ingick i detta europeiska projekt var Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna. Allt fler länder anslöt sig med tiden och en gigantiskt inre marknad skapades. Utöver de sex grundländerna har totalt 22 andra länder anslutit sig och 1993 bildades EU. 

Sverige blev medlemmar i EU den 30 mars 1994 efter ungefär ett års förhandlingar. Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU och är ännu det enda landet som någonsin har lämnat den Europeiska unionen.

 


Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.