Torsdag 26 Maj
Stockholm

Filippinerna

Filippinerna är ett land i Sydostasien i västra Stilla havet, landet har 100 699 395 invånare (2015) och huvudstaden heter Manila. 


Landet är en republik och sedan Rodrigo Duterte blev president 2016 har respekten för mänskliga rättigheter försämrats enormt. Rodrigos främsta politiska prioritering, en väpnad kamp mot illegala droger, har lett till att tusentals människor bedragits om livet i utomrättsliga avrättningar. Över 2000 personer av dessa ska enligt polisens uppgifter dödats under polisinsatser. Regeringen har nekat förekomsten av utomrättsliga avrättningar, få tecken visar även att dödsfallen utreds ordentligt och att gärningsmännen ställs inför rätta. 


Samhället domineras av en elit, samtidigt som 40 procent av alla i landet lever i fattigdom. De som är mest utsatta är de som bor på landsbygden. I huvudstaden finns det 60 000 gatubarn, många av de jobbar som skoputsare, biltvättare eller prostituerade. 


Jordbruk, fiske och skogsbruk var länge betydande Filippinernas ekonomi, men numera betyder tjänstesektorn och tillverkningsindustrin mer för ekonomin, det finns även en stor svart sektor av  ekonmin men den påverkas mest i storstäderna. 


På Filippinerna lever även en stor mängd insekter varav det finns mer än 5 000 större arter samt 14 000 växter.


Religionsfrihet finns i landet och respekteras vanligtvis, de flesta är kristna, varav merparten är katoliker, i söder om landet finns det en muslimsk minoritet. 


Jordbävningar är mycket vanligt i landet, den 6 februari 2011 drabbades landet av en kraftig jordbävning som påverkade stora delar av befolkningen. 


2 november 2013 drog tyfonen Haiyan in över Filippinerna vilket är en av de största och starkaste tropiska cykloner som någonsin observerats. Den dödade 6 100 personer men ytterligare cirka 1 800 personer saknas fortfarande.


Källa: Sorummet.se


Filippinerna
Filippinerna efter Tyfonen Haiyan. Bildkälla: Gustav Sjöholm
Visa resten ↓