Torsdag 26 Maj
Stockholm

Folkmord

Folkmord är en handling som utförs med syftet att utrota en folkgrupp, ofta genom dödligt våld. Efter Andra Världskriget introducerade de allierade vinnande staterna i Europa begreppet folkmord. Anledningen till detta var att de fruktansvärda brott som nazisterna utsatte judar, funktionsvarierade personer och andra etniska grupper som inte ansågs "ariska" för under Andra Världskriget skulle vara straffbart enligt lag. 


Användningen av begreppet är idag beklagligt nog fortfarande aktuell då massmord av hela etniska och religösa grupper i många delar av världen fortfarande äger rum. 


Straffskalan för folkmord är fängelse som lägst fyra och högst arton år. I vissa fall har människor som gjort sig skyldiga till folkmord och därmed brott mot mänskligheten dömts till livstids fängelse. 


Folkmord
Visa resten ↓