Stockholm

Illuminati

Illuminati syftar oftast till ett hemligt ordenssällskap som grundades 1776 i det katolska Tyskland av Adam Weishaupt. Denna order blev förbjuden 1785 av staten i Bayern eftersom det ansågs vara en oregistrerad avgrening av frimurarorden.

Syftet med orden var utåt sett att reformera världen och motverka framfarten av moraliska ondskan. Bakom kulisserna var dock syftet att avskaffa påvedömet samt ta bort monarkerna från makten. Spekulationer påvisar att andra syften med Illuminatiorden är att skapa en värld fri från regering, religion och varken statligt eller privat ägande.

I dag är Illuminati mest känd som en konspirationsteori som förknippas med kändisar. Att orden fortfarande finns i hemlighet och “styr” världen och ska leda till en världsregering med totalitär makt. Kända personer ska då ha rollen som distraktion medan medlemmarna i illuminatiordern tar mer och mer makt.
Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.