Stockholm

Mord

Mord är när en person med vilja dödar en annan person. 


Det finns tre typer av mord. Vid direkt mord är dödandet själva syftet, vid indirekt mord är gärningsmannen ute efter något annat men vet om att offret kommer att dö som en bieffekt. Vid eventuellt mord vet gärningsmannen inte om att offret kommer att dö men är medveten om att det finns en risk att personen dör. 


Straffet för mord i Sverige är som lägst 10 år och högst 18 år, i andra länder kan mord leda till dödstraff. Dödstraff är dock avskaffat i Sverige sedan 1921 (i fredstid) och 1973 (i krigstid).  


Är gärningsmannen under 18 är det rätten som dömer personen till fängelse om det finns synnerliga skäl. Är gärningsmannen mellan 18-21 får rätten döma till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller om det finns särskilda skäl för det. För ett mord som någon har begått innan hen fyllt 21 år får personen inte dömas till ett längre straff än 14 år.


Självmord är enligt lag inget brott i Sverige eftersom att mord innebär att det är en annan person som dödas, inte den egna personen. 


2017 konstaterades 113 fall av dödligt våld i Sverige, det är en ökning med 7 fall jämfört med 2016.


Offren som dödades var 24 procent kvinnliga och 78 procent manliga.


28 procent av fallen användes skjutvapen 2016 och 35 procent 2017. 


75 procent av fallen anmäldes i Stockholm, Göteborg och Malmö.


Under 2017 kunde 16 fall av dödligt våld kopplas till sex händelser med flera dödsoffer, däribland attacken på Drottninggatan i Stockholm där fem personer omkom.


Källa: bra.seAvspärrning


En polis vid en avspärrning. Bildkälla: Johan Nilsson
Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.