Måndag 2 Aug
Stockholm

Forskning visar: Därför är fler män seriemördare

Forskare har hittat en gen som kan förklara varför fler män är seriemördare än kvinnor.
Forskare har hittat en gen som kan förklara varför fler män är seriemördare än kvinnor. Foto: Shutterstock

​Det görs filmer om dem och det skrivs om dem i media, men hur kommer det sig att vissa människor känner ett sådant starkt behov av att mörda om och om igen? Och varför är 90 procent av alla seriemördare män?

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Seriemördare finns det gott om i världen. Några av de mest kända mördarna är Ted Bundy, Charles Manson och Jack The Ripper.

Att uppväxt har med saken att göra är sedan länge känt hos forskarna.

Hela 68 procent av alla seriemördare har blivit utsatta för sexuella övergrepp i ung ålder, och detta blandat med missbruk eller bristande omsorg från vårdnadshavare kan så småningom utgöra den ultimata seriemördaren.

Bildkälla: Shutterstock

MAOA-genen

Men hur kommer det sig att hela 90 procent av alla seriemördare är män?

Forskarna har nu kommit fram till att en specifik gen, så kallad MAOA, kan ge en förklaring till den stora könsmajoriteten.

MAOA är den gen som kontrollerar tre så kallade signalämnen i hjärnan – serotonin, adrenalin och dopamin.

Dessa signalämnen, även kallade neurotransmittorer, har en stor betydelse för hur våra tankar och handlingar styrs. Transmittorerna skulle kunna förklaras som trafikljus, då de styr över nervsignalernas vägar.

90 procent av alla seriemördare är män. Bildkälla: Shutterstock

MAOA sitter på X-kromosomen, något som män har en utav och kvinnor två, enligt Illustrerad Vetenskap.

Vid en eventuell mutation av genen så urartar den, vilket ökar mängden neurotransmittorer. Därför krävs det endast en mutation för att män och pojkar ska hamna i riskzonen.

Muterad gen i kombination med svår barndom

En mutation av MAOA-genen gör en människa mer aggressiv och oberäknelig. Enligt forskningen besitter flera seriemördare den muterade genen, skriver Illustrerad Vetenskap.

Störst risk att bli seriemördare har de personer som i kombination med den muterade genen även haft en tuff barndom. Dessa blir inte sällan väldigt våldsamma och riskerar att utveckla psykopat-beteende.

Sexuella övergrepp, våld och brist på sunda relationer är traumatiska upplevelser, vilka alla påverkar mängden av signalämnen och därmed styr över nervförbindelsernas struktur.

Detta förklarar ofta varför ett barn som senare kommer växa upp och bli seriemördare ofta saknar moral.

Kommentera
Kopiera länk
Dela