Göteborg förbjuder sexistisk reklam: "Ett folkhälsoproblem"

- 11/12/2020, 19:29
Göteborg förbjuder sexistisk reklam.

Göteborg förbjuder sexistisk reklam.

Bildkälla: Eugene Hoshiko/TT & Pexels.

Göteborg blir tredje staden i Sverige att nu förbjuda sexistisk reklam. Sveriges Kvinnolobby menar att sexualiserande reklam är ett växande problem som påverkar hela samhället.

Igår kom beslutet om att Göteborg nu inför ett förbud mot sexistisk reklam. Även Stockholm och Karlskrona har detta förbud och frågan diskuteras även i Örebro och Nyköping. 

Sveriges Kvinnolobby är en organisation som sedan flera år tillbaka driver kampanjen "Reklamera mot könsdiskriminerande reklam".

Organisationens generalsekreterare Clara Berglund förklarar i en intervju med Nyheter24 att sexualiserande reklam blivit ett växande problem i takt med att reklam överhuvudtaget ökar i samhället. 

Sveriges Kvinnolobby definierar begreppet sexualiserande reklam med att man sexualiserar kvinnors kroppar för att dra uppmärksamhet till en vara. 

– Men också stereotypisk reklam, att man förstärker könsroller och stereotyper om hur kvinnor och män ska vara, säger Berglund. 

"Påverkar alla som rör sig i samhället" 

Clara Berglund menar att sexualiserande reklam påverkar alla som rör sig i samhället och tar del av reklamen. Hon understryker att det är ett hinder för jämställdheten.

– Det är ett hinder för jämställdheten mellan kvinnor och män eftersom det upprätthåller stereotyper om kvinnor och män och det upprätthåller kvinnors och flickors underordning i samhället, och påminner oss om den, konstant, säger Berglund till Nyheter24.  

Berglund menar att detta är ett folkhälsoproblem, men som framförallt går ut över tjejer och unga kvinnor –som mår dåligt av att exponeras för bilder som bidrar till osunda kroppsideal. 

Bildkälla: Jessica Gow/TT.

Kritik från FN 

Berglund berättar att Sverige har fått kritik från bland annat FN:s kvinnokonvention för att man inte gjort något åt den könsdiskriminerande reklamen och har tillåtit den att finnas kvar. 

– Eftersom att Sverige saknar lagstiftning och istället har det självreglerande organet Reklamombudsmannen, som inte är en myndighet, kan man inte tvinga företag att ta ner reklam. På grund av detta har vi inte fått någon lagstiftning, förklarar Berglund och fortsätter:  

– Vi ser hur kommuner och regioner i Sverige inte kan vänta längre och därför inför lokala riktlinjer. Det finns flera kommuner som är påväg att följa efter. När tillräckligt många kommuner har gjort detta kommer det behövas ett nationellt förbud. Vi kan inte ha en situation där det ser olika ut i olika kommuner.