vet du om coronaforskningen stämmer

- 02/01/2021, 11:55

Sedan coronapandemin utbröt matas vi dagligen med olika rapporter, studier och teorier kring viruset. Ibland kan det vara svårt att veta vad som faktiskt stämmer. Här är fem tips för att kunna granska forskningen.

Ibland är det svårt att veta vilka av alla coronastudier som är mest tillförlitliga. Vetenskapsreportern Johan Bergendorff har sammanfattat fem punkter i SVT, som man kan använda sig av för att faktagranska studier om coronaviruset. 

1. Är försöket gjort på människor? 

Om en forskning inom corona är gjord på försöksdjur i labb eller celler i ett provrör, så blir resultaten inte lika tillförlitliga som om de hade testats på människor. 

Detta säger sig självt, vi människor är annorlunda från djur – därför är test som gjorts på just människor mer säkra. 

2. Vilken metod har använts? 

Många test går ut på att man delar upp människor i två grupper. Där ena gruppen får riktig medicin, medan andra gruppen får sockerpiller. Poängen är att ingen av grupperna ska veta vilka piller de har fått, så att det inte sker en placeboeffekt. 

Dessa typer av tester, menar Johan Bergendorff, är väldigt trovärdiga. Om man dessutom har studerat dessa människor under en längre tid så kan man ofta vara säker på att resultatet stämmer, säger han till SVT.

3. Slumpen? 

Om det är mindre än fem procents risk att slumpen har spelat in i ett resultat, så kan man ta det mer på allvar. 

Detta kallas även för att resultaten är "statistiskt signifikanta" och innebär mer specifikt att det som mäts i p-värde är under 0,05. 

4. Hur många har granskat studien?

Ett bra tecken på att en studie är tillförlitlig är att den publicerats i vetenskapliga tidsskrifter, och har faktagranskats av andra experter. 

Detta kallas "peer-review" och innebär att man kan rensa bort faktafel, förklarar Bergendorff i SVT.

5. Är många överens?

Ett mycket bra betyg för att en studie är korrekt är att flera forskare har kommit fram till samma resultat – genom olika metoder. 

– Då kan man vara mycket mer säker på att det faktiskt stämmer, säger Bergendorff till SVT

Bildkälla: Unsplash.

LÄS MER: 

Experten om vaccinationerna: "Det är för att rädda liv"

Coronaprovtagning utsatt för dubbelt sabotage: "Helt vidrigt"

Munskydd från och med 7 januari – allt du behöver veta