Lördag 19 Jun
Stockholm

Ny studie: Nästan alla coronasmittade upplever symtom

Majoriteten av de som testas positivt för covid-19 upplever symptom i nära anslutning till provtagning.
Majoriteten av de som testas positivt för covid-19 upplever symptom i nära anslutning till provtagning. Foto: Pexels.

I början av pandemin sa Anders Tegnell att nio av tio coronasmittade inte får några symtom. Det visar sig vara felaktigt. Enligt en ny undersökning upplever över 90 procent symtom i nära anslutning till provtillfället.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

I början av pandemin var kunskapen om covid-19 bräcklig. Bland annat trodde många forskare och experter att majoriteten av de som smittats av viruset inte kände av några symtom. 

– Det kan vara upp till nio av tio som kanske inte har symtom som syns, sa statsepidemiolog Anders Tegnell till Ekot i april förra året.

Tidigare statsepidemiologen Johan Giesecke sa även under våren 2020 till SVT att ”99 procent vet inte om att de har haft det”. 

Detta visar sig nu vara felaktigt, rapporterar Svenska Dagbladet. På torsdagen kunde Folkhälsomyndigheten nämligen presentera en ny undersökning om antalet smittade i Sverige som visar att de allra flesta smittade upplever symtom. 

Majoriteten känner symptom i nära anslutning till provtagning

I undersökningen fick 4800 slumpmässigt utvalda personer testa sig för covid-19. Av de 42 personer som testades positivt upplevde samtliga sjukdomssymtom före, efter, eller under provtagningstillfället. 

Liknande resultat såg Folkhälsomyndigheten i en undersökning om antigentester där 2 000 anställda på äldreboenden testades under tre månader. 52 personer fick ett positivt provsvar och av dessa visade 44 inga symtom vid provtillfället. Däremot upplevde alla utom två symtom efter en vecka. 

Med andra ord hade 96 procent av de som testats positivt för covid-19 upplevt symtom i närtid till testtillfället, rapporterar Svenska Dagbladet. 

Vanligare att yngre inte får symptom 

Enligt Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, är det vanligare att yngre personer inte upplever några symtom, trots att de är smittade av covid-19. 

– Men i den stora merparten av fallen handlar det om människor som är på väg att insjukna, eller som har så diskreta symtom att man inte sätter dem i samband med att man är sjuk, enligt vår uppfattning, säger hon till Svenska Dagbladet

Karin Tegmark Wisell menar även att Folkhälsomyndighetens tidigare felaktiga antaganden inte har fått några negativa konsekvenser. Detta eftersom man hela tiden har uppmanat alla till att hålla avstånd och arbeta hemifrån – oavsett symtom eller ej. 

Kommentera
Kopiera länk
Dela