Lördag 25 Jun
Stockholm

Så kan skador på sommarjobbet undvikas

Många unga skadas varje år på sitt sommarjobb. Arkivbild.
Många unga skadas varje år på sitt sommarjobb. Arkivbild. Foto: TT

Omkring 200 unga sommarjobbare skadas varje år på jobbet, enligt siffror från Arbetsmiljöverket.Men det går att undvika. Arbetsgivare behöver bli bättre på att introducera och informera oerfarna ungdomar – och den som är ung och ny behöver både våga fråga och sätta sig in i riskerna.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Fakta: Arbetsmiljöolyckor för ungdomar

Varje år anmäls runt 200 arbetsolyckor som är så allvarliga att de leder till sjukskrivning bland unga sommarjobbare. Övriga, mindre allvarliga olyckor, finns inte med i statistiken.

Under juni, juli och augusti 2021 var det 251 anmälda arbetsolyckor bland 14- till 19-åringar. 135 unga män och 116 unga kvinnor skadades så allvarligt att de blev sjukskrivna.

Mellan 2017 och 2021 handlar det om cirka 1 100 ungdomar som skadades så att de behövde bli sjukskrivna.

De vanligaste olyckstyperna mellan 2017 och 2021 var:

— Förlorad kontroll över transportmedel/utrustning för förflyttning av material: 209 olyckor

— Belastningsolycka av lyft, feltramp etc.: 182 olyckor

— Fall av person (till samma nivå eller från höjd): 133 olyckor

— Förlorad kontroll av handverktyg: 130 olyckor

— Slagit emot föremål: 83 olyckor

— Våld eller hot: 42 olyckor

Källa: Arbetsmiljöverket

Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, konstaterar att ett stort antal unga varje år skadas så svårt att de tvingas till sjukskrivning på sitt sommarjobb. Så har det sett ut under många år, och siffrorna har legat rätt konstant. I fjol skadades över 250 personer under juni, juli och augusti.

— Det är ju fantastiskt att arbetsgivare får in ungdomar, men de behöver en säker start. Det är jätteviktigt att unga får en bra introduktion och handledning, säger hon.

Hon tycker att det är både sorgligt och allvarligt att så många unga skadas redan under sommarjobbet.

— Kroppen ska ju hålla för arbete tills kanske 70 år.

Tunga lyft

Det ser lite olika ut för killar och tjejer när det gäller skadorna. För unga män och pojkar uppstår skadorna framför allt i tillverkningsindustri, medan flickor och unga kvinnor oftast skadas inom vård och omsorg. Även inom handel, transport och magasinering, samt i restaurangbranschen, är skadorna bland de sommarjobbande vanligare än i andra branscher. Tunga lyft som görs fel, maskiner som skadar och klämskador med exempelvis truckar är vanliga.

— Arbetslivet är könssegregerat, även för unga. Men här finns mycket att göra, säger Erna Zelmin.

Tunga lyft behöver göras rätt. Arkivbild.

För arbetsgivare gäller det att vara mycket noga med både introduktion och handledning, understryker hon. Många arbetsgivare förstår nog inte hur oerfarna och okunniga unga kan vara om riskerna, och därför behövs mycket information och hjälp.

— Man måste jobba med en säkerhetskultur. Inte bara för unga, utan för alla.

Men unga, oerfarna förstår inte alltid riskerna med att till exempel lyfta tungt eller handskas med olika verktyg och maskiner. De behöver därför noggranna instruktioner, och en omsorgsfull handledning, förklarar hon.

Här brister det många gånger, tycker hon. Arbetsgivarna gör inte tillräckligt. Reglerna är dock tydliga, i ett systematiskt arbetsmiljöarbete så ska detta finnas med, understryker Erna Zelmin.

Rädda för att prata

Unga sommarjobbare behöver också vara noga med att de får en tillräckligt bra introduktion, och att de ser till att verkligen lyssna och ta till sig vilka risker som finns.

— Det behövs också kanaler för att prata om risker och om incidenter. Många kan vara rädda att prata om det, för att de tror att de blir av med jobbet.

Ändå, trots att så många ungdomar skadas på sommarjobben, och att antalet ligger rätt konstant, så tycker hon att regelverket är tillräckligt. Arbetsgivarna har ett tydligt ansvar. Men unga, och även äldre, behöver samarbeta om arbetsmiljöfrågorna. Därför är det viktigt att berätta om händelser och incidenter, även mindre allvarliga.

— Arbetsgivare ska informera, men även arbetstagare behöver bidra, säger Erna Zelmin.

TT
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.