Söndag 26 Jun
Stockholm

Stora risker när främmande arter tar över

Jättelokan är en av de arter som är icke-önskvärd. Här har den besprutats och därför färgats röd. Arkivbild.
Jättelokan är en av de arter som är icke-önskvärd. Här har den besprutats och därför färgats röd. Arkivbild. Foto: TT

Trots kända problem med invasiva djur- och växtarter som kan orsaka stor skada gör inte staten nog för att förhindra problemet, enligt en rapport från Riksrevisionen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Fakta: Invasiva arter

Enligt Naturvårdsverket finns det 257 främmande arter som medför en hög risk i Sverige.

Främmande arter kommer till Sverige av sig själva eller via handel och transporter. När de väl är här sprids dem vidare genom olika verksamheter som hanterar djur och växter, bland annat genom trädgårdar.

EU-listade landarter som är etablerade i Sverige:

Bisam, gudaträd, gul skunkkalla, jättebalsamin, jätteloka, sidenört och tromsöloka.

Mårdhund och gulbukig vattensköldpadda.

Källa: Naturvårdsverket

Jättelokan och mårdhund är exempel på invasiva växt- och djurarter som kommit till Sverige med människors hjälp. Problemen med dem och andra nya arter som flyttats från sin ursprungliga miljö är att de kan orsaka stor skada i den miljö där de hamnar och tränga undan andra befintliga arter.

Trots att problemet varit känt sedan 1990-talet gör staten inte tillräckligt för att bekämpa dem, slår Riksrevisionen fast i en ny rapport. Sammantaget är invasiva främmande arter ett av de största hoten mot biologisk mångfald, enligt rapporten.

Inte pekat ut arter

En brist är att Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ännu inte utrett vilka arter som orsakar störst problem i Sverige och som därmed i första hand ska bekämpas. Det i sin tur gör att länsstyrelserna inte kan arbeta effektivt för att begränsa arternas spridning.

"Detta har fördröjt arbetet, med risk för att arter hinner sprida sig ytterligare och därmed blir svårare och dyrare att bekämpa. Det kan också ha lett till att de bekämpningsåtgärder som länsstyrelserna ändå har satt i gång inte alltid har varit de mest angelägna", säger Linda Sahlén Östman, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Behöver förtydliga

Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att förtydliga myndigheternas ansvar och uppgifter och att bättre följa upp myndigheternas arbete.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten rekommenderas bland annat att fortsätta utveckla övervakningssystemet för invasiva främmande arter och att utreda vilka arter som i första hand ska bekämpas.

TT
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.