Stockholm

Vasas systerskepp Äpplet funnet: "Pirr i magen"

Vasas systerskepp Äpplet har hittats
Vraket av örlogskeppet Äpplet. På bilden syns en kanonport. Foto: Jim Hansson/Vrak/SMTM/TT

Vraket av regalskeppet Vasas systerskepp Äpplet har hittats i ett sund vid Vaxholm. Hon kommer dock att få stanna på havsbotten.
– Det är ett av de häftigaste fynd vi har gjort, säger Jim Hansson, marinarkeolog på Vrak, Museum of Wrecks.


Läs mer
Fakta: Örlogsskeppet Äpplet

Äpplet var systerskepp till regalskeppet Vasa och byggdes på uppdrag av Sveriges kung Gustav II Adolf.

Skeppet sjösattes 1629 och gjordes av samma skeppsbyggsmästare som färdigställde Vasa, Hein Jakobsson.

Jakobsson förstod att Vasa hade fel proportioner redan innan hon sjösattes vilket kunde innebära instabilitet och man valde därför att göra Äpplet bredare men Vasa. Trots det blev det inte något lyckat fartyg, eftersom det var svårt att bygga örlogsskepp med flera kanondäck.

Äpplet fanns med i armadan som seglade mot Tyskland när Sverige 1630 gick in i det 30-åriga kriget.

I december 1658 dömdes skeppet ut och sänktes året efter vid Vaxholm utanför Stockholm

Källa: Vrak – Museum of Wreck

Fyndet gjordes av marinarkeologer vid museet Vrak tillsammans med marinen i december 2021 i ett sund i Vaxholm utanför Stockholm.

Vrakets skeppssidor var delvis nedfallna på botten men i övrigt var skrovet bevarat upp till undre kanondäck. Vid dykningar kunde man konstatera att det rörde sig om ett örlogsskepp med två kanondäck sedan man i de nedfallna sidorna funnit kanonportar i två olika nivåer.

— Då började vi få lite pirr i magen, säger Jim Hansson vid en pressträff.

Mått, konstruktionsdetaljer, träprover och arkivmaterial pekade alla åt samma håll. Ett kraftigt balksystem för att klara av att bära kanonerna var identiska med Vasas, vilket också pekade på att det var systerskeppet Äpplet man funnit.

— Det är väldigt mycket kvar av skeppet. Och det är stort, säger Hansson.

Kartan visar var vraket efter regalskeppet Vasas systerskepp Äpplet har hittats.

Virke från Mälardalen

Våren 2022 gjordes en andra, mer noggrann undersökning och då hittades skeppstekniska detaljer som tidigare bara setts på Vasa. Där framkom bland annat att eken som användes som virke hade huggits i Mälardalen 1627, samma plats som virket till Vasa huggits något år tidigare.

Mått, konstruktionsdetaljer, träprover och arkivmaterial pekade alla åt samma håll och man kunde bekräfta att det var just Äpplet som hittats.

Tillsammans med Vasa var skeppet det ena av två stora örlogsfartyg som den svenske kungen Gustav II Adolf 1625 skrev kontrakt för att bygga. Det stod färdigt knappt ett år efter Vasas förlisning 1628.

— När Sverige går in i 30-åriga kriget 1630 och landstiger i Tyskland, då är det Äpplet som leder den andra eskadern med riksamiralen ombord, säger Patrik Höglund, marinarkeolog vid Vrak.

Det var dock inget lyckat skepp, säger Höglund, som framhåller att det var svårt att bygga örlogsskepp med flera kanondäck. Äpplet användes bara ett fåtal gånger och dömdes ut betydligt tidigare än Vasas två andra systerskepp. 1659 sänktes det medvetet vid Vaxholm.

Vraket av örlogskeppet Äpplet, babordssidan i höjd med undre batteridäck.

Vasas systerskepp Äpplet kommer stanna på botten

Fyndet innebär likväl ny och viktig kunskap enligt marinarkeologerna och ger bland annat en pusselbit om utvecklingen av svenskt skeppsbyggeri. Någon gång under nästa vår är tanken att arkeologerna ska återvända till vrakplatsen för mer detaljerade undersökningar. Nästa steg är att fotografera och göra en 3D-modell av vraket.

— Sedan vill vi titta på detaljer från samma konstruktör. Det är mycket som vi ännu inte vet, som vi kan ta reda på nu, säger Jim Hansson till TT.

Tanken är att skeppet ska ligga kvar på platsen och inte tas upp likt Vasa.

— Det mår faktiskt bäst på botten. Vi ska bevara det här för framtida marinekologer som vill ta del av samma material.

"Ett av de häftigaste fynd vi har gjort"

TT: Hur rankar du det här fyndet?

— Det är ett av de häftigaste fynd vi har gjort, säger Jim Hansson, och lyfter framför allt möjligheterna att nu samköra forskningen med Vasa.

— Det är kul att man kan lyfta perspektivet och titta på en helhet.

Fyndet gjordes inom forskningsprogrammet ”Den glömda flottan”, som utförs i samarbete mellan Centrum för maritima studier (CEMAS) vid Stockholms universitet, Vrak/Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) samt Museiverket i Finland.

Redan 2019 hittade man vrak som man trodde skulle kunna vara Äpplet, men senare undersökningar visade att det i stället var Apollo och Maria, två medelstora skepp från 1648.

Rättad: En tidigare version av texten hade en felaktig uppgift om när Äpplet sänktes.

TT
/

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.