Stockholm

Försvarsprojekt stoppas

Regeringen vill spara ytterligare på försvarets materiel. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Nu vill regeringen spara på försvarets materiel. Den pekar ut en rad projekt som kan avbrytas. Det gäller bland annat renoveringen och modifiering av stridsfordon 90 och stridsvagn 122.

Omprövningen innebär att materielanslaget kommer att ha minskat med drygt 2,3 miljarder kronor 2011, för att nå ytterligare effekt åren därefter.

En del av pengarna som sparas in används för att stärka förbandsverksamheten. Regeringen föreslår att förbandsverksamheten tillförs 139 miljoner kronor 2009, 269 miljoner 2010 och 811 miljoner kronor 2011.

Andra projekt som regeringen vill avbryta:

Taktisk obemannad flygfarkost (TUAV) Utveckling av aktivt pansar (AAC) Utveckling av granatkastarpansarbandvagn (AMOS).

Det blir även stopp för projekten med brobandvagn, materiel för flygunderstöd av markförband (close air support), luftvärnsrobot korvett Visby, produktdefinitonsfas amfibiebataljon, halvtidsmodifiering av spaningsfartyg, utveckling av ny gruppbåt, produktdefinitionsfas halvtidsmodifiering stridsbåt 90.

Verksamheter som ska minskas är: Utveckling och anskaffning av stridsledningssystem Bataljon (SLB), utveckling och anskaffning av kommunikationsnod, stridsträningsanläggning luftvärn, motorredskap, kompletteringsanskaffning splitterskyddad terrängbil RG32 och utveckling och ersättning av undervattensvapen.

Tre projekt berör BAE Systems, som i Sverige äger Hägglunds, Bofors och C-ITS. Under årens lopp har försvaret köpt in 549 stridsfordon 90 av företaget. Nu avbryts beställningar på renoveringar och modifieringar.

– Vad det innebär måste vi nu diskutera med vår kund och analysera läget, säger Marinette Radebo, kommunikationsdirektör på BAE Systems.

Hur stort inkomstbortfallet blir gick på torsdagen inte att ange.

– Det är framför allt på underhåll och vidareutveckling som det kan få konsekvenser, säger hon.

TT: Konsekvenser för de anställda?

– Det är lite för tidigt att säga eftersom vi ännu inte vet omfattningen av den här neddragningen. Det får vi återkomma till, säger hon.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.