Måndag 18 Okt
Stockholm

EU kritiskt till svenskt presstöd

Det svenska presstödet är inte förenligt med EU:s regler.(TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Det anser EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrensfrågor i ett brev till regeringen, uppger Medievärlden. Framförallt vänder man sig mot stödet till storstadstidningar och menar att det är osannolikt att stödets syfte att främja mångfald rättfärdigar den betydande snedvridningen av konkurrensen.

Generaldirektoratet har däremot inga invändningar mot att Sverige genomför de förändringar av stödet som det fattades beslut om 2006 och som notifierats hos EU-kommissionen. De innebär en höjning för landsortstidningar och en sänkning för storstadstidningarna.

EU-kommissionen har ännu inte fattat ett slutligt beslut om det svenska presstödet i stort. Sverige har en månad på sig att komma med synpunkter på generaldirektoratets analys. I slutändan kan EU:s domstol komma att avgöra frågan.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela