Friskolor har svag ekonomi

- 22/11/2008, 20:26 -

Friskolegymnaisum kan komma tvingas att stänga i takt med att årskullar blir mindre.

I Sverige finns 300 friskolor varav 24 hade mycket svag ekonomi förra året. Enligt Skolverket kommer dessutom flera friskolegymnasium tvingas stänga eftersom kommande årskullar är mindre.

Elever som går ett friskolegymnaisum tilldelas heller inte automatiskt en plats i kommunala skolor.

Skrivet av: