Lördag 2 Jul
Stockholm

Lärare dummare än förr

Dagens nyblivna lärare är mindre begåvande än de som valde yrket under 1990-talet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Forskarna Jonas Vlachos och Erik Grönqvist hävdar att unga, nyblivna ämneslärare i grundskolan är mindre begåvade än tidigare generationer.

I en rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering har man mätt lärarnas gymnasiebetyg, resultat från mönstringens begåvningstest samt de mönstrades ledarskapsförmågor. Resultaten visar att en nedgång syns i alla mått sedan 1980-1990-talet.

Forskarna har också valt att titta på mönstringsresultaten för lärares bröder, i ett försök att fullt ut jämföra manliga och kvinnliga lärare. Därav drar de slutsatsen att nedgången gäller generellt.

Men enligt rapporten påverkas inte den genomsnittlige eleven nämnvärt av lärarnas förmågor. Men däremot verkar lärarnas nedgång i kognitiv förmåga missgynnat duktiga men gynnat de svaga eleverna. En teori är att lärare med hög kognitiv förmåga anpassar undervisningen så att den passar de duktiga. Svaga elever samt elever med utländsk bakgrund tycks samtidigt påverkats av lärare med sämre ledarskapsförmåga.

Det finns alltså inget enkelt sätt att välja ut de studenter som är bäst lämpade för yrket, då en lärare kan vara bra för vissa elever och sämre för andra.

Undersökningen baserades på data från nio kommuner och omfattade cirka 45 000 elever i kommunala skolor, samt 1600 lärare, skriver Unt.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.