Torsdag 15 Apr
Stockholm

Nu stryks unga brottslingar snabbare ur registret

Dessutom strängare straff för synnerligen grov misshandel.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

En enig riksdag har på onsdagen beslutat att unga brottslingar snabbare ska strykas ur belastningsregistret.

Efter fem år ska den dömde strykas ur belastningsregistret om personen var under 18 år när brottet begicks, skriver Riksdag & Departement. I dag stryks man först efter tio år, oavsett ålder när brottet begicks.

Lagändringen träder i kraft den 1 september.

Anledningen till lagändringen är att det får för stora negativa konsekvenser för folk som begått brott i ungdomen men skött sig därefter. Det är till exempel allt vanligare att arbetsgivare begär utdrag ur belastningsregistret när de anställer personal.

Dessutom röstade riksdagen igenom ett förslag som innebär att straffen blir strängare för grova våldsbrott, trots att vänsterpartiet och miljöpartiet röstade emot.

Det nya brottet "synnerligen grov misshandel" införs och ska kunna bestraffas med fyra till tio års fängelse. Den nya lagen gäller från 1 juli i år, skriver Riksdag & Departement.

Kommentera
Kopiera länk
Dela