Färre barn när ekonomin saktar in

- 03/10/2008, 11:40 -

Barnafödandet kommer att gå ner de kommande åren. (TT)

Räkna med att barnafödandet går ner de kommande åren. Vid sämre ekonomiska tider väljer många nämligen att vänta med att bilda familj. Ny statistik från SCB visar att det gäller både svenskfödda och utlandsfödda kvinnor och män.

En förklaring är att låg eller ingen inkomst ger låg föräldrapenning. Resultatet bygger på uppgifter om drygt 53 000 kvinnor och 73 000 män.

Svenskfödda kvinnor och män, oavsett om de är födda i Sverige eller utomlands, som är arbetslösa eller har ett tillfälligt jobb väntar med att bilda familj. För kvinnor födda utomlands ses däremot ingen skillnad i barnafödande om jobbet är fast eller tillfälligt.

Skrivet av: