Onsdag 21 Apr
Stockholm

Handels etta i högskolerankning

Sist på listan kommer de små högskolorna. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet och Sveriges lantbruksuniversitet toppar en ny rankning av landets universitet och högskolor. Sist på listan kommer de små högskolorna. Rankningen baseras på faktorer som lärarnas akademiska kompetens, lärartäthet, forsknings- och biblioteksanslag, söktryck till utbildningarna och avhopp.

Mätt efter hur brett lärosätena rekryterar hamnar däremot Södertörns högskola i topp, följt av Högskolan i Gävle och Mälardalens högskola. De faktorer som då vägts in är andel studenter med utländsk bakgrund, andel studenter som är första generationen akademiker och könsfördelning på utbildningarna.

Rankningarna är gjorda av Urank, en grupp erfarna akademiker, och presenteras i tidskriften Fokus.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela