Måndag 19 Apr
Stockholm

Zethraeus släpps inte fri

Stureplansmördaren Tommy Zethraeus har misskött sig och återfallit i brott. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Stureplansmördaren Tommy Zethraeus har misskött sig och återfallit i brott.

Han bör därför inte få tidsbestämt straff anser Kriminalvården.

Zethraeus har avtjänat nästan 14 år av det livstidsstraff han fick för dödsskjutningarna på Stureplan i december 1994. I somras ansökte han om att få straffet tidsbestämt.

Men Kriminalvården (KV) avstyrker med motiveringen att Zethraeus vid två tillfällen återfallit i grov brottslighet, som han begått inifrån fängelset. Det handlar bland annat om stämpling till grov misshandel och rån och grovt narkotikabrott.

Dessutom har han gjort sig skyldig till upprepad misskötsamhet. Han har bland annat misshandlat och hotat medintagna och vägrat lämna urinprov, skriver KV i ett yttrande till Örebro tingsrätt, som ska ta ställning till Zethraeus begäran.

Zethraeus har därmed "åsidosatt vad som gäller för verkställigheten" sammanfattar KV sin bedömning. Hur man bedömer Zethraeus återfallsrisk framgår inte av yttrandet eftersom den delen belagts med sekretess av tingsrätten.

Det viktigaste kriteriet när man bedömer om en livstidsdömd ska få tidsbestämt straff är just risken för återfall i brott, slog Högsta domstolen fast i våras. Om återfallsrisken är låg ska det högsta tidsbestämda straffet vara 24 år, vilket betyder att den dömde ska avtjäna 16 år inom lås och bom.

Rättsmedicinalverket kommer inom några veckor att yttra sig över hur Zethraeus ligger till när det gäller återfallsrisk.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela