Gubbligan överklagar domen till HD

- 17/04/2012, 15:59 -
En av medlemmarna i Gubbligan.
1 av 2

En av medlemmarna i Gubbligan.

DRAGO PRVULOVIC / SCANPIX

Två av männen överklagar nu sian domar.
2 av 2

Två av männen överklagar nu sian domar.

DRAGO PRVULOVIC / SCANPIX

Två av de tre medlemmarna i den så kallade Gubbligan överklagar nu sina straff till Högsta domstolen.

STOCKHOLM. De båda männen, 65, respektive 56 år, dömdes båda mot sitt nekande till åtta års fängelse i hovrätten, vilket Nyheter24 tidigare rapporterat om.

I överklagan pekar de på att de hemliga avlyssningar, som utgjort en viktig del av bevisningen, inte innehåller några direkta erkännanden eller uttalanden om de grova rån de fällts för.

Enligt 56-åringens advokat Melka Fjellberg handlar överklagan i grunden om en rättsäkerhetsfråga.

– Det väcker stora frågetecken vart gränsen går för hur vi ska använda avlyssning som enbart bevisning. Den här domen bygger enbart på tolkningar och slutsatser som hovrätten gjort.

"Ingen koppling till brotten"

Hon menar att hennes klient inte är inblandad i dåden.

– Han pratar inte på inspelningen, det finns inget erkännande från hans sida. Det finns inga konkreta omständigheter som binder honom till brottet.

65-åringens advokat, Lena Ebervall, är inne på samma spår som Fjellberg.

– Det handlar om ett intresse för den allmänna rättssäkerheten. Vi måste kunna lita på att lagen används på rätt sätt.

Även Ebervall avfärdar åtalspunkterna mot sin klient.

– Det är enormt långsökta förklaringar som åklagaren gör. Det han säger i avlyssningen är bara allmänt snack, bara fantasier.

Den tredje ligamedlemmen fick sitt straff sänkt från tolv till sju års fängelse i hovrätten.