Onsdag 30 Nov
Stockholm

Lärarstuderande kritiserar lärarhögskolan

Dåliga förebilder och för lite diskussion kring yrkesrollen. Efter första praktiken på lärarprogrammet är många studenter osäkra, visar en ny avhandling.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

När dagens lärarstudenter är ute på praktik saknar de modeller och förebilder för hur de ska bedriva sitt framtida yrke.

–De uttrycker att arbetet på skolorna inte är tillräckligt bra och de tvivlar på att lärarutbildningen kan bidra med den kompetens de behöver, säger Susanne Gustavsson, lärarutbildare vid Högskolan i Skövde och författare till en avhandling i pedagogik som inom kort läggs fram vid Göteborgs universitet.

Samtidigt har lärares kompetens och yrkesroll varit föremål för en het debatt under en längre tid. Det kan ha gett lärarkåren ett dåligt självförtroende som gör att de inte heller ser sig själva som värdefulla för studenterna.

–Det finns ingen tydlig bild av vad en lärare är i dag. Yrket har dålig status och ibland ser lärarna inte sig själva som kompetenta trots att de gör ett bra jobb. De tar ett steg tillbaka och blir inte de förebilder de behöver vara på praktiken, säger Susanne Gustavsson.

Hon anser att lärarprogrammet måste se över hur man förbereder studenterna för praktiken och hur man fångar upp de funderingar som kommer efteråt. Undersökningen är baserad på inspelade seminarier som studenter på lärarprogrammets första år haft efter sin första praktik.

Utbildningsminister Jan Björklund anser att kritiken mot lärarutbildningen är befogad.

–I och för sig bör man ju utvärdera lärarutbildningen när studenterna har gått ut, men ändå är jag benägen att hålla med om kritiken. Utbildningen håller inte måttet, och när det gäller praktik har vi sett fall där studenter bara blir utkastade på skolorna utan uppföljning. Det måste rätas ut, säger han till TT.

Han hänvisar till den nya lärarutbildningen, där en utredning kommer senare i höst. Enligt Björklund kommer fokus ligga på större ämneskunskaper och att man utbildar sig till att undervisa i färre årskurser.

TT/Samira Zayane

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.