Torsdag 28 Okt
Stockholm

Så många svenska badplatser kan vara förorenade

Många badplatser kan vara förorenade.
1 av 3
Många badplatser kan vara förorenade. Foto: TT/NTB scanpix
Det visar en granskning som SVT gjort.
2 av 3
Det visar en granskning som SVT gjort. Foto: TT/NTB scanpix
Över 200 badplatser kan vara i farozonen.
3 av 3
Över 200 badplatser kan vara i farozonen. Foto: NTB scanpix

Ny stor granskning visar på stora mängder miljögifter.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Vi får ofta information om hur många svenska badplatser som har kanonfint vatten, men en granskning som SVT gjort visar att det kanske inte alltid är supersant. För normalt så tittar man bara på halten av tarmbakterier och inte på till exempel miljögifter.

Men SVT har samkört koordinater för Sveriges drygt 2.700 officiella badplatser med länsstyrelsernas register över potentiellt förorenade platser, vilket leder till en del uppseendeväckande resultat. Deras granskning visar nämligen att över 200 svenska badplatser ligger inom bara några hundra meter från platser som fått de två högsta riskklasserna. Något som enligt SVT betyder att platserna kan "utgöra hög risk eller mycket hög risk för människors hälsa och miljön".

Bild: TT

Det här beror ofta på att gamla industrier legat i närheten, men ibland för att man helt enkelt inte vet någonting om platsen. Som exempel använder man bland annat Brunnsviksbadet i Stockholm där länsstyrelsen tagit tester på botten av sjön där det enligt SVT finns "uppmätta halter av kvicksilver, kadmium, arsenik, bly, koppar, zink, kobolt och nickel som är över gränsvärdet för känslig markanvändning. Där finns också höga halter av polycykliska kolväten, TBT och PCB".

– Jag skulle gå längre bort och bada vid en annan badplats om det handlade om barn som kan få kallsupar, säger biokemisten Britta Hedlund, avdelningsdirektör på Naturvårdsverket, till SVT.

Bild: TT

Samtidigt så säger hon, och andra experter som SVT talat med, att det inte är någon fara så länge gifterna ligger kvar på botten men att det kan bli problem om de rörs upp av till exempel båtar. Enligt forskarna är det inte är självklart att man borde varna badare för de särskilda platserna, men att man inte vet så mycket om effekterna.

– Normalt faller du inte ned död pladask, om du får det i dig. Men vi vet inte i dag vad hela den här soppan av miljögifter vi får i oss har för effekt på oss om tjugo år. Jag skulle försöka undvika den extra exponeringen från badvatten, säger Hedlund till SVT.

Kommentera
Kopiera länk
Dela