Måndag 20 Sep
Stockholm

Sexköpare i Sverige kartlagda

Den svenske sexköparen är välutbildad och har en modern kvinnosyn.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

En rapport från brottsförebyggande rådet (BRÅ), har tagit upp olika aktörers roll i människohandeln. Den innebär sällan synligt våld mot kvinnor inlåsta i lägenheter.

–Övergreppen yttrar sig på annat sätt. Kvinnorna kan inte språket. De har ingen kontakt med det svenska samhället och de hittar inte i omgivningarna. De blir skuldsatta till organisatörerna och därmed helt beroende av dem, säger Malin Forsman, en av författarna till rapporten Sexuell människohandel, skriver GP.

Bilden av sexköparen målas i rapporten upp som en vanlig svensk man, som ofta är i medelåldern. I de flesta fall har han fast inkomst och inte sällan från en högre socialgrupp. I två av fem fall har den svenske sexköparen barn och det är inte ovanligt att han är gift eller sambo. Dessutom har han i vart annat fall universitets- eller högskoleutbildning.

Samtidigt tar de svenska sexköparna avstånd från människohandeln och menar att det aldrig skulle utnyttja någon som styrdes av en hallick. Men ändå har 70 procent av dem vid något tillfälle köpt sex av kvinnor som fallit offer för människohandeln, skriver GP.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela