Tisdag 27 Sep
Stockholm

Hot väcker rädsla bland poliser

Trakasserier och hot blir allt vanligare bland poliser.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Sju av hundra poliser har under de senaste ett och ett halvt åren utsatts för trakasserier, hot eller andra försök till påverkan från personer inblandade i organiserad brottslighet, visar en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Värst utsatta är poliser som syns ute på stan och närpoliser, och vanligast är att de utsätts för trakasserier när de är i tjänst. Påverkansförsöken sker ofta i syfte att skydda kriminell verksamhet eller som ett sätt för kriminella att höja sin status.

Många som utsätts blir rädda och känner sig otrygga i arbetet eller hemma. Även poliser som inte själva råkat ut för något kan bli rädda och passiva i sitt yrkesutövande till följd av hot eller trakasserier mot kollegor, konstaterar Brå.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.