Infektion under graviditet kopplas till psykisk ohälsa hos personer
En ny svensk studie sammankopplar autism och depression med infektioner under graviditet. - Foto: Jonas Dagson TT / Jessica Gow TT

Studie: Infektion under graviditet kan öka risken för autism

En ny studie visar att personer löper större risk för att drabbas av exempelvis autism eller depression, om deras mor vårdats för infektion under graviditeten.


Det finns en ökad risk för exempelvis autism eller depression för personer vars mamma vårdats för infektion under sin graviditet. Det visar en svensk observationsstudie utförd på närmare 1,8 miljoner barn.

Studien är gjord i samarbete mellan forskare vid Sahlgrenska akademin och kollegor vid University of Washington (UW) School of Medicine in Seattle, Washington, USA. 

– Resultaten tyder på att det kan finnas anledning att förebygga och förhindra infektion under graviditeten så långt som möjligt, exempelvis genom att följa rekommendationerna för influensavaccinering, konstaterar Verena Sengpiel, docent i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin och sistaförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Studien omfattar närmare 1,8 miljoner barn. Bildkälla Stina Stjernkvist TT/TT

Forskare visste redan att till exempel herpesvirus kan skada hjärnutveckling hos foster och öka risken för vissa psykiatriska sjukdomar.

Med denna studie så tyder resultaten på att även generella infektioner under graviditeten är relaterad till att barnet senare i livet kan utveckla bland annat autism eller depression.

– Utgångspunkten var att vi ville titta på generella infektioner. Tidigare har vi vetat att vanliga herpesvirus och cmv är kopplat till olika typer av störningar av hjärnutveckling, säger Bo Jacobsson, professor vid Sahlgrenska akademien till Nyheter24 och fortsätter:

– Här grupperade vi ihop lite svårare infektioner så som blodförgiftning, influensa, lunginflammation och njurbäckeninflammation och tittade på hur de var kopplade till autism och depression, bipolär, schizofreni och psykoser.

Riskerna ökade markant

I studien visade det sig att risken för att ett barn senare i livet hamnade i sjukhusvård med antingen diagnosen autism eller depression ökade markant.

För autism var riskökningen 79 procent och för depression 24 procent. Den ökade risken för psykisk ohälsa hos barnet kunde även ses efter infektioner hos mamman som vanligtvis anses som ganska milda, till exempel som urinvägsinfektion.

Däremot så fanns det ingen koppling mellan sjukhusinläggning med infektionsdiagnos och två av de andra psykiatriska diagnoserna de studerade, nämligen bipolär sjukdom och psykos.

Den enskilda kvinnan och barnet har liten risk att drabbas

Trots att detta låter väldigt alarmerande så menar Bo Jacobsson att risken att detta sker faktiskt är rätt så liten. Han menar även att ett enkelt råd är att följa den svenska folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Svenska folkhälsomyndigheten rekommenderar kvinnor som är gravida efter vecka 16 att vaccinera sig mot influensa när det aktuellt. Det finns anledningar att följa det. Men man ska veta den enskilda kvinnan och det enskilda barnet har liten risk att drabbas, säger Bo Jacobsson.

En ny dansk studie tyder på att det inte finns något samband mellan mässlingsvaccin och autism. Här kan du läsa allt om den!

/
/
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!