Sex av tio kommuner gör besparingar inom äldreomsorgen

- 16/12/2019, 15:16

Sex av tio kommuner gör besparingar inom äldreomsorgen. Det framgår av en granskning som Kommunalarbetaren har framförts.

I år gör sex av tio kommuner besparingar på nämnden som ansvarar för äldreomsorgen. Det skärs ner på bland annat bemanningen, inköp i hemtjänsten och dessvärre nedläggning av äldreboenden, enligt Kommunalarbetaren.

I granskningen som har framförts av Kommunalarbetaren, sparar 108 kommuner av landets totalt 290 kommuner på nämnden som ansvarar för äldreomsorg 2019.

Det förekommer även i granskningen att 209 av 290 kommuner hade underskott 2018, inom de nämnder som ansvarar för äldreomsorg.

Äldreomsorg
Bildkälla: Henrik Montgomery // TT

"Går hem och gråter om kvällarna"

– I hemtjänsten är det kort om tid inlagt i minusschemana, du får inte vikarier om någon är sjuk, så du får fler brukare på ditt dagsschema och det blir ännu mer stressigt. En undersköterska sa till mig att hon inte orkar något mer, hon går hem och gråter om kvällarna, säger Ingrid Olsson till Kommunalarbetaren.